Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Store skader etter jordskredet ved Kråknes i Alta

Det ble store materielle skader da jordskred onsdag ettermiddag rammet Kråknes i Alta. Ett bolighus er rammet og rundt sju andre bygninger ble feid på havet.

skred i vann
Foto: Hanne Larsen/Altaposten

Hva er "grønt"?

Finans Norge og Eksportkreditt Norge arrangerte onsdag 3. juni et webinar der Eksportkreditt lanserte sin nye rapport om grønne lån, etterfulgt av innlegg og paneldebatt om grønne investeringer. Line Asker, fagdirektør bærekraftig finans i Finans Norge hold...

Foto, Line Asker under innspilling

Ryggraden i et lokalmiljøet med koronavekst

Snart 175 år etter oppstart er fortsatt Eidsberg Sparebank navet i lokalmiljøet. Banken er eiet av innskyterne, inntjeningen går tilbake til et lokalsamfunn som opplever vekst. Banksjefen Glenn Haglund gjester Finanslunsj og forteller om hvordan næringslive...

tre menn, utendørs, foto.
Banksjef i Eidsberg Sparebank, Glenn Haglund, gjester ukas utgave av Finanslunsj med Fåne og Staavi

Veien ut av krisen er grønnfarget

Regjeringen la fredag frem en grønn omstillingspakke for næringslivet. Finans Norge mener at denne pakken vil kunne bidra til nødvendig satsing på forskning og innovasjon som kan forsterke den grønne omstillingen. Men, om vi skal lykkes er det nødvendig med...

Svekket lønnsomhet i norske finansforetak som følge av koronakrisen

Lønnsomheten i norske finansforetak er vesentlig svekket som følge av koronakrisen. Det skriver Finanstilsynet i en kvartalsvis resultatrapport for finansforetakene. Stor uro i finansmarkedene og brått fall i den økonomiske aktiviteten har gitt økte bokførte tap i bankene og lavere avkastning i forsikringsforetak og pensjonskasser, skriver tilsynet i rapporten for første...

Webinar om finansnæringens rolle i koronakrisen

I løpet av dager ble en helt ny ordning for korona-kompensasjon til bedrifter stablet på bena, etter en historisk innsats fra myndighetene og finansnæringen. Resultatet ble «Det beste Norge har å by på», et komplekst rammeverk satt i drift med heldigitalise...

To menn, snakker sammen i mikrofon. Skjermdump.
Torsdag ble det arrangert webinar om finansnæringens rolle i koronakrisen, hvor Jan M. Moberg (til venstre), redaktør i TU Media, intervjuet Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge. Opptaket fra webinaret er tilgjengelig og du finner lenke nederst i saken. Skjermdump fra YouTube.

Stadig flere har behandlingsforsikring

Stadig flere arbeidsgivere kjøper behandlingsforsikring til sine ansatte. 642 000 har en slik forsikring, viser tall fra Finans Norge for første kvartal. Dette er en økning på 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Lansering: ny rapport om grønne lån

Finans Norge og Eksportkreditt Norge inviterer den 3. juni til gratis webinar der vi vil lansere en ny rapport om grønne lån med etterfølgende debatt.

Klimalederne: Slik sluttet Jernia med bruk og kast

Det er ikke hver dag du møter en sjef i en varehandelsbedrift som vil at kundene skal kjøpe færre varer. I klimaspesialen av Finanslunsj har Bjørn K Haugland fra Skift invitert Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia-kjeden. Han har satt bærekraft...

Tom Staavi, Espen Karlsen og Bjørn K. Haugland. Foto.

Ny rekord i bilbrannerstatning

Bilbrannerstatningene er rekordhøye som følge av den kraftige brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn i begynnelsen av januar. Erstatningene etter bilbranner økte til mer enn 200 millioner kroner i første kvartal 2020, mot rundt 80 millioner kroner...

Brente biler i Sola parkeringshus. Foto.
Etter brannen i parkeringshuset på Sola i januar. Foto: Stine Neverdal.

Skadestatistikk 1. kvartal: Bilbrann og stor næringsbyggbrann

Erstatningene for landbasert forsikring i 1. kvartal i år var på 12,9 milliarder kr – en økning på 1,3 milliarder sammenlignet med samme kvartal i fjor. Reiseskadene står for den største økningen med over 600 millioner kr fra samme tid i fjor. Brannskadene på næringsbygg økte med nesten 300 millioner kr.

Kan fortsatt verdivurdere til amortisert kost

Finansdepartementet lytter ikke til Finanstilsynets forslag om å fjerne pensjonsleverandørenes adgang til å verdivurdere kundemidler i rentepapirer til amortisert kost. Dette er en viktig beslutning for pensjonssparerne.

Varierende kvalitet på fremtidsfullmakter

Sivilrettsforvaltningen opplever at kvaliteten på fremtidsfullmakter er varierende, og at det ofte oppstår tvil angående hvilket handlingsrom fullmektiger egentlig har fått. For å sikre at fullmaktene som opprettes er fullstendige og gyldige, har Sivilrettsforvaltningen opprettet et informasjonsskriv som bankene kan benytte i dialogen med sine kunder. (PDF)

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2020

Statistikken viser utvikling i antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2019 og 2018. Her vises også markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Kraftig forventningsfall, men mindre enn fryktet

Norsk økonomi opplever nå en av de dypeste nedgangsperiodene etter andre verdenskrig som følge av koronakrisen. Likevel var fallet i husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi større under finanskrisen. Forventningsindikatoren for 2. kvartal ...

Illustrasjonsfoto: Bekymret mann over en bunke med papirer

Lånegarantiordningen forlenget ut året

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på lånegarantiordningen ut året. Dette har skjedd ved en forskriftsendring. Dersom utviklingen i norsk økonomi tilsier at ordningen bør avsluttes tidligere vil dette bli avklart i god tid.

Forsiktig økning i forbruksgjelden

Etter at deler av samfunnet vårt har begynt å åpne opp igjen, har som ventet også forbruksgjelden steget. Kredittkortbruken økte med 2 milliarder kroner i perioden 27. april til 11. mai. Den samlede forbruksgjelden er likevel mye lavere enn i januar måned....

Illsutrasjonsbilde: Shopping med kortet i hånden
Foto: Adobe Stock

Pensjonsmarkedet preges av koronasituasjonen

Innskuddspensjonsmarkedet preges av koronakrisen. Fallet i verdipapirmarkedene reduserte den totale kapitalen i innskuddspensjon med om lag 10 prosent i løpet av første kvartal i år. Fallet utgjorde 33 milliarder kroner. Det viser ny statistikk fra Finans Norge.

Rekordhøye reiseerstatninger etter koronautbruddet

Reiseerstatningene har økt kraftig etter koronautbruddet. Det viser tallene forsikringsselskapene har rapportert inn til Finans Norge for første kvartal i år.

strand mennesker, foto.
Mange har måttet avlyse sine ferieplaner på grunn av koronautbruddet, noe som har resultert i rekordhøye erstatninger fra forsikringsselskapene. Det har vært en dobling i antall og erstatninger sammenlignet med samme tidsperiode i fjor.

Sparer kundene for måneder med saksbehandling

Ved å dele data digitalt mellom NAV og livsforsikringsselskapene vil saksbehandlingstiden for kundene i forbindelse med uføreytelser kunne gå ned fra flere måneder til noen få dager. En ny løsning for sikker deling av data har vært under utprøving, og vil n...

Illustrasjonsbilde
Foto: Adobe Stock Photo

One size does not fit all...

Det er ikke uten risiko når EU-kommisjonen samler organisasjonene med europeisk perspektiv for å finne europeiske løsninger på gjenoppbygning etter mange ulike nasjonale tiltak under koronakrisen. Å samle erfaringer fra alle kan lett føre til at det som var en vellykket reaksjon i ett land, kan ses som så god at den bør gjøres europeisk selv om den ikke egentlig passer noe...

Blokkjede, kryptovaluta på Svalbard og kinesiske sentralbankpenger

Blokkjeder lager stadig nye "penger". Hva er egentlig blokkjeder? Hvorfor skal man lage kryptovaluta i gruvene på Svalbard? Hva er det egentlig kryptoveksleren Kaupang Krypto driver med? Og vil kinesiske sentralbankpenger bli ny verdensvaluta? Hør den...

Lasse Mehold, Jan Erik Fåne, Tom Staavi og Nikolai Gobel. Foto.

Design, bærekraft og biblioteket i Alexandria

Snøhetta er en av Norges mest kjente merkevarer internasjonalt og har bærekraft som en viktig ingrediens i alle prosjekter de jobber med. Bjørn Haugland i Skift har denne gangen invitert Tonje Værdal Frydenlund fra Snøhetta til Finanslunsjspesialen...

Jan Erik Fåne, Bjørn Haugland, Tonje Værdal Frydenlund og Tom Staavi. Foto.