Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tilbud om kompetanseutvikling digitalt

På oppfordring fra Finans Norge har BI snudd seg rundt og kan tilby en egen midlertidig nettside for næringen hvor læringselementer vil bli gjort kostnadsfritt tilgjengelig for bedriftene og de ansatte i finans. – Dagens situasjon gjør digital læring svært...

Illustrasjonsbilde: En laptop og en kaffekopp på et kjøkkenbord

Kritisk til endringsforslag til hvitvaskingsloven

Finans Norge er kritisk til deler av Finanstilsynets forslag om endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. I høringssvaret pekes det bl.a. på at det blir en vesentlig utvidelse av hvilke forsikringsavtaler som skal omfattes av hvitvaskingsbestemmelsen.

Bankene som kriseløser

Finansnæringen over hele Norge jobber nå intenst for hjelpe kundene over kneika. Det er alle mann til pumpene i skadeforsikring, livsforsikring og i bankene. Finanslunsj har målt stemningen og snakket med Evy-Ann Hagen i Aurskog Sparebank og Geir Bergskaug ...

Foto av dataskjerm, skype-møte
Geir Bergskaug i Sparebanken Sør og Evy-Ann Hagen i Aurskog Sparebank er gjester i ukas utgave av finanslunsj med Jan Erik Fåne og Tom Staavi.

Må få avklart hva som skjer med pensjon under permittering

Ansatte som blir permitterte skal etter dagens regler meldes ut av bedriftens pensjonsordning. Finans Norge mener det bør innføres en fleksibel løsning raskt, som medfører at ansatte kan få fortsette i pensjonsordningen.

Foto av sparegris og pensjonister

Geir Bergskaug ny styreleder i Finans Norge

Administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug er valgt til ny styreleder i Finans Norge. Han overtar etter Turid Grotmoll fra Fremtind.

Geir Bergskaug. Foto.
Geir Bergskaug. Foto: Sparebanken Sør.

Behov for helhetlig og politisk koordinert klimatilpasning

Klimarelaterte skader med skader på private og offentlige bygninger og kritisk infrastruktur øker og koster samfunnet mange milliarder per år. Hvor mye vet ingen. Et bredt spekter av lover og regler blir truffet av klimaendringene med dertil like mange...

Veltet tre over hus. foto.
Mia Ebeltoft,i Finans Norge, påpeker behovet for forebygging av naturskader og koordinert arbeid med klimatilpassning. Kronikken var første gang publisert på bygg.no 19. mars 2020.

Forsikringsnæringen samarbeider med UD om å få reisende hjem

Finans Norge og forsikringsselskapene vil jobbe tett sammen med Utenriksdepartementet for å få nordmenn på reise hjem til Norge. Det er Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet som samarbeider med flyselskapene om å få nordmenn hjem.

Fly tar av. Illustrasjonsfoto.
Foto: Peshkov, Adobe Stock Photo

Oppdatert livsforsikringsstatistikk fra Finans Norge

Det innbetales stadig mer midler til innskuddspensjon og kapitalen til forvaltning i innskuddspensjon er voksende. Dette gjelder både kapital relatert til nåværende og tidligere arbeidsforhold. 

Første garantilån er innvilget etter ESA-godkjenning

De første statsgaranterte lånene til små og mellomstore bedrifter er allerede innvilget, etter at regjeringen fredag 27. mars ga klarsignalet for den nye låneordningen etter ESA-godkjenning kvelden 26. mars.

Foto av penger

Bankene skal fordele korona-kompensasjonen

Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge og Ole Erik Almlid, adm.dir i NHO under dagens pressekonferanse

Sanner stopper utbyttenekt nå

Finansdepartementet vil ikke følge Finanstilsynet og fastsette forskrift om begrensninger når det gjelder adgangen til å utbetale utbytte. Det ble gjort klart i en melding fra Finansdepartementet onsdag kveld.

Jan Tore Sanner. Foto.
Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent, og bedrifter kan søke banken sin om lån. Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner. Ordningen er godkjent av ESA, og regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte...

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto

Finanstilsynets utbytteforslag vil skape uro

Som en følge av koronautbruddet, oljeprisfallet og valutauro har vi en helt spesiell markedssituasjon. Å skape usikkerhet hos de som stiller kapital tilgjengelig for norske banker og forsikringsselskaper nå, er svært uheldig. Derfor bør Finanstilsynets forslag om å etablere en forskrift som legger sterke føringer på finansinstitusjonenes mulighet til å håndtere denne...

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Forslag til nytt OMF-regelverk, EUs kapitalkravsregelverk, revisjon av Solvens II og skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit er bare noen av de 55 sakene som er omtalt. Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norge-medlemmer. Andre må ha abonnement for å kunne lese.

Stemningsrapport fra et kriserammet næringsliv

Ole Erik Almlid og Idar Kreutzer, administrerende direktører i NHO og Finans Norge, har i to uker jobbet dag og natt sammen med norske myndigheter for å redde arbeidsplasser, bedrifter og norsk økonomi. I Finanslunsj får du et innblikk i samarbeidet med...

Skjermbilde med Kreutzer, Almlid, Fåne og Staavi.
Finanslunsj på Teams med NHO-sjef Ole Erik Almlid og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer.

Lånegarantiordningen vedtatt

Stortinget behandlet allerede lørdag lånegarantiordningen for SMB, som regjeringen foreslo fredag. Tirsdag ble den andregangsbehandlet. Regjeringen fikk full støtte for forslaget, Stortinget kommer samtidig med en oppfordring til moderasjon.

Bilde av Stortinget
Det går i ekspressfart på Stortinget for tiden

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften

Finansdepartementet har vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen vil gjelde for 2. kvartal 2020, men kan ifølge departementet bli forlenget. Det er videre presisert at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

Hvordan skape finansiell motstandskraft i økonomiske krisetider?

Har folk i Europa tilstrekkelig finansiell motstandskraft til å håndtere de økonomiske utfordringene som koronakrisen medfører? Hva betyr det å ha kompetanse i personlig økonomi i økonomiske nedgangstider? Bli med på gratis online-seminar tirsdag 24. mars i...

Logoen til EBF

Mer enn 600 000 har behandlingsforsikring

Antallet som har behandlingsforsikring var ved utgangen av fjoråret 615 000, en økning på 62 000 sammenlignet med året før. Rundt 550 000 har behandlingsforsikring dekket via sin arbeidsgiver, og dette utgjør cirka 20 prosent av de sysselsatte i Norge. Det går fram av statistikken over helseforsikring som nå er klar. Denne statistikken omfatter også kritisk sykdom-forsikring...

Vanskelig å sette utlånsrentene

Bankene vet ikke hva de må betale for store deler av de pengene de låner inn fremover. Derfor er det vanskelig å fastsette utlånsrentene nå.

Garantiordningen: Et viktig bidrag til norsk næringsliv

Regjeringen la i dag frem den varslede proposisjonen om garantiordning for nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene. Det er ikke en støtteordning til bankene.

Finanstilsynet

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Norges Bank

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.