Nyheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nyheter

Siv Jensen: Veksten i forbruksgjeld må ned

Finansminister Siv Jensen er glad for godt samarbeid med finansnæringen om tiltak mot uønsket gjeldsoppbygging. Men veksten i forbruksgjeld må ned, hvis ikke kommer det nye og strengere regler. Det var det tydelige signalet fra regjeringen på et møte med...

Linda Hofstad Helleland, Siv Jensen og Tor Mikkel Wara på pressekonferanse. Foto.
Statsrådene Linda Hofstad Helleland, Siv Jensen og Tor Mikkel Wara hadde invitert finansnæringen til møte.

Runa Opdal Kerrs blogg: Digital kompetanse for folk flest

Runa skriver om digital kompetanse i arbeidslivet fremover. Den raske endringstakten i teknologiutviklingen øker behovet for kontinuerlig kompetanseheving og ny læring. Dette gjelder oss alle, uansett studieretning og utdanningsnivå. Nå ser vi heldigvis...

robothånd på tastatur
Kilde: Shutterstock

Like bankvilkår neppe særlig «omstendelig»

Norskregulerte banker er pålagt strengere kapitalkrav enn utenlandske filialbanker som opererer i Norge. Skjevreguleringen har bidratt til økte markedsandeler for de utenlandskregulerte bankene, og de står nå for nær 40 prosent av utlånene til norsk nærings...

Erik Johansen. Foto.

Guide til nye regler om personalrabatter og tredjemannsrabatter

Fra 1.januar 2019 inntrer nye regler om arbeidsgivers plikter knyttet til personalrabatter og tredjemannsrabatter. Det er viktig at man er bevisst på de nye reglene og tilpasser egne rutiner og systemer for å håndtere kravene. Vi har laget en enkel veiledni...

Crowdfunding: Den nye måten å spare og låne?

Hvilke bedrifter i Norge er crowdfundet? Hvorfor skal man ta opp et crowfundet forbrukslån? Hvem er det som setter pengene sine i dette? Hva er renten og hvordan går det egentlig med finanssystemet hvis crowdfunding tar av? I «Finanslunsj med Fåne og Staavi...

Jan Erik Fåne, Andreas Talseth, Geir Atle Bore og Tom Staavi. Foto.

Finans Norge støtter streng forbrukslånsforskrift

Finans Norge støtter departementets forslag om å forskriftsfeste restriktive regler om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. – Denne forskriften vil, sammen med gode gjeldsinformasjonstjenester, kunne bidra til å forhindre at enkeltpersoner ikke tar opp...

Bunke med kredittkort
Kilde: Shutterstock

Bedre samarbeid for færre personskader

Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet inngår i dag en fornyet avtale om videreført finansiering av skadeforebyggende forum (Skafor) i perioden 2019-2023. Avtalen innebærer en samlet økonomisk støtte på 10 millioner kroner fra HOD og 5 millioner...

illustrasjon fall på sykkel
Kilde: Skafor

Korthandel 2018: julehandelen er godt i gang

Tall fra Nets og BankAxept viser at det ble utført 164,5 millioner kortkjøp i november, en vekst på 4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. – November preges av enkelte dager med mye handel, et tydelig tegn på at julehandelen er godt i gang for mange...

kort og kontaktløs betaling
Kilde: Shutterstock

Ikke vær et muldyr

I løpet av de tre siste månedene har et samarbeid mellom politimyndigheter og finansnæringen i hele Europa ført til at 168 personer er arrestert, og 1504 personer og 140 organisasjoner er identifisert. Hvorfor? De hjelper kriminelle med å hvitvaske penger, ...

Nytt norsk senter for bærekraftig klimatilpasning

7. desember åpner Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Senteret og Vestland fylke vil fungere som et «levende laboratorium for å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene», ifølge leder for senteret, Carlo Aall.

Viktig melding om finansskatt fra flere partier

Stortingets finanskomite har denne uken behandlet ferdig skatte- og avgiftsforslaget i neste års statsbudsjett. Flere partier gir i forbindelse med behandlingen tydelig uttrykk for at finansskatten må legges om. Finans Norge forventer at regjeringen følger opp Stortingets tydelige marsjordre i 2019.

Norske banker godt rustet for å møte uro

Finansielt utsyn: Finanstilsynet og Norges Bank har gjennomført en likviditetsstresstest av bankene. Testen viser at bankene er godt rustet mot uro med bidrag fra OMF-finansiering.

Bekymringsfull utvikling i det europeiske bankmarkedet

I en ny rapport om det europeiske bankmarkedet gis det et detaljert innblikk i hvordan markedet er i forandring. Blant de viktige funnene i rapporten er en oversikt over hvordan lånemarkedet har endret seg i favør av flere uregulerte aktører. Rapporten er også relevant for utviklingen i det norske markedet.

Solide og lønnsomme pensjonsforetak

Finansielt utsyn. Finanstilsynet bekrefter at norske pensjonsinnretninger er solide og oppnår god avkastning, til tross for et lavt rentenivå og en stadig økende levealder i befolkningen.

Finanstilsynet varsler mottiltak

Finansielt utsyn: Finanstilsynet varsler på ny at EØS-tilpasningen av kapitalkrav bør motvirkes.

Dag Henning Jacobsen. Foto.
Analysesjef Dag Henning Jacobsen i Finans Norge kommenterer Finansielt utsyn. Foto: CF Wesenberg.

Bankene benytter seg av handlingsrommet

Finansielt utsyn: Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser en liten økning i bankenes benyttelse av avviksrommet fra boliglånsforskriften. Bankene operer fortsatt med en god sikkerhetsmargin opp til grensen.

Verktøykasse for mangfold og likestilling

Finans Norges har laget en verktøykasse med tiltak for å oppnå økt mangfold, likestilling og likelønn. Her vektlegges blant annet eierskap hos toppledelsen, fastsettelse av konkrete mål og tiltak, måling av status og bevisstgjøring.

40 000 durer i vei uten forsikring

40 000 nordmenn mangler forsikring på kjøretøyet sitt.  Konsekvensene av å kollidere uten forsikring kan bli fatale. Nå får du også fylkesvise tall for uforsikrede av ulike kjøretøygrupper.

Biler i kø. Foto.

Kan åpne for verdipapirisering

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere en norsk gjennomføring av EUs regler om verdipapirisering. Dette er svært viktige og gledelige signaler.

graf på digital bakgrunn
Kilde: Shutterstock

Eget bilag om klok kapital

Finansnæringen skaper vekst og kompetanse. Les mer om det i et eget bilag i DN som Finans Norge står bak. Bl.a. kan du lese hvordan vi skal bidra i det grønne skiftet og om jobben med å stoppe digitale bankran. Les alle artiklene på finansnorgemagasin.no.

Internasjonal pris til European Money Quiz 2018

European Money Quiz, en konkurranse i personlig økonomi blant elever i ungdomsskolen, har fått prisen for "the best 2018 Trade Body Campaign in Europe”. Prisen deles ut av foreningen “Public Relations and Communications Association” (PRCA) i Storbritannia....

Deltakere i EMQ 2018

Finans Norge søker jurist/advokat

Til juridisk enhet søker vi en samfunnsengasjert jurist/advokat med interesse for og innsikt i regulering av finansiell virksomhet.

FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester

FN lanserte denne uken et nytt initiativ om bærekraftige banktjenester sammen med 28 banker. Formålet med de nye prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. 

FN plakat principles responsible banking
FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester. Kilde: UNEP FI