Betalingsproblemer og inkasso

Vi er alle avhengig av at vi betaler regningene våre som avtalt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne handle varer og tjenester uten å måtte gjøre opp samtidig. Vi kan motta varer og tjenester mot at vi lover å betale senere. Derfor må vi også ha et effektivt system for innkreving av kreditt som ikke gjøres opp i henhold til avtale. Inkasso er med andre ord nødvendig for at det økonomiske systemet skal fungere godt.

Dette kan du gjøre hvis du ikke har råd til å betale: Tips for å håndtere inkassokrav