Økonomi- og gjeldsrådgivning

Ikke utsett et økonomisk problem. Bankene kan hjelpe sine kunder med råd om privatøkonomi og gjeldssituasjon. Her er en oversikt over hvordan bankene kan bidra. Bruk oversikten til å forberede deg til en eventuell samtale med rådgiver. Vær klar over at ikke alle bankene kan hjelpe til med alt. Du bør derfor ta kontakt for å avklare hva som kan være aktuelt for deg i din situasjon.

NAVs økonomi- og gjeldsrådgivingstjeneste

NAV har en økonomi- og gjeldsrådgivningstjeneste som du bør sjekke hvis du har økonomiske problemer, eller hvis du ser at økonomien din kan bli vanskelig fremover.