Hvilke pensjonsmidler kan inngå på egen pensjonskonto?

Gå til hovedinnhold

Hvilke pensjonsmidler kan inngå på egen pensjonskonto?

Hovedregelen er at pensjonskapitalbevis overføres automatisk med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot at de samles på egen pensjonskonto, innen reservasjonsfristen.

Det er imidlertid flere typer pensjonskapitalbevis som ikke overføres automatisk, men som kan inngå dersom arbeidstaker samtykker til det. Dette gjelder:

Krever samtykke

Disse pensjonskapitalbevisene kan overføres til egen pensjonskonto hvis arbeidstakeren samtykker:

Type pensjonskapitalbevis Kommentar
Pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti lik null eller mer Arbeidstaker må si fra seg garantien før pensjonskapitalbeviset kan overføres.
Pensjonskapitalbevis med særaldersgrense (rett til å påbegynne uttak av alderspensjon før fylte 62 år)  Arbeidstaker som ønsker å samle disse på egen pensjonskonto må frasi seg retten til tidligere uttak.
Pensjonskapitalbevis fra Legeforetakenes pensjonsordning Arbeidstaker må samtykke til overføring til egen pensjonskonto.
Pensjonskapitalbevis fra individuelle pensjonssparing (IPS) som er inngått før november 2017 (etter 2008-loven) Arbeidstakeren må frasi seg retten etter denne type avtaler til å få omgjort pensjonskapital til uførepensjon.
Pensjonskapitalbevis fra individuelle pensjonsspareavtaler (IPA) Arbeidstakeren må samtykke til at oppnevnelse av begunstiget bortfaller og til at pensjonskapitalen ved død utbetales etter innskuddspensjonslovens regler.

Kan ikke inngå

Disse pensjonskapitalbevis kan ikke inngå i egen pensjonskonto:

  • Pensjonskapitalbevis hvor pensjonsuttak er påbegynt.
  • Pensjonskapitalbevis fra individuell pensjonssparing (IPS) etter dagens regler (dvs. etter reglene som ble innført fra 2017) kan ikke inngå på egen pensjonskonto. Dette skyldes at disse avtalene er underlagt særlige skatteregler.

Pensjonskapitalbevis fra individuell pensjonssparing (IPS) etter dagens regler (dvs. etter reglene som ble innført fra 2017) kan ikke inngå på egen pensjonskonto. Dette skyldes at disse avtalene er underlagt særlige skatteregler.