EUs digitale agenda

Gå til hovedinnhold

EUs digitale agenda

Jordklode. Foto.

EUs digitalisering gjelder også norsk finansnæring

Finansnæringens rammebetingelser tilpasses til en digital økonomi. Finans er en av de mest digitaliserte næringene som finnes. EU har igangsatt et stort program for å sikre at rammevilkårene for økonomisk aktivitet generelt, og finansnæringen spesielt, passer den digitale verden.

En mengde lover er under utarbeidelse og i forhandling mellom de europeiske institusjonene. Disse lovene vurderes som EØS-relevante, og vil derfor implementeres i Norge.

Finans Norge gir her en oversikt over de tiltakene som er viktigst for finansnæringen. Sidene oppdateres jevnlig. Siste oppdatering er 31.8.2021

Mennesker som deltar i Teams-møte. Foto.

Hva gjør Finans Norge

Finans Norge jobber aktivt med norske myndigheter, direkte mot EU-institusjonene og med sine europeiske samarbeidsorganisasjoner om EUs digitale agenda.

Som en del av prosjektet Teknologisk endring følger Finans Norge arbeidet i EU med digitalisering av den europeiske økonomien. 

Les mer

Kontakt

Ellen Bramness Arvidsson, internasjonal direktør