Bruttoareal

Ill:Bruttoareal for del av etasje i boligbygg/ - innskutt mellometasje.

Bruttoareal er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside.

Bruttoareal for deler av en etasje måles fra midten av vegg mellom delene.

Bruttoareal for en bygning er summen av brutto-arealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer og gallerier, og loft og kjeller.

Merk.Brutto areal angis ikke for åpne deler, unntatt for spesielle bygninger som f.eks. parkeringshus.

Bruttoareal etter NS 3490 kan benyttes ved skjemavurdering.