Innhold

Takst og indeks

Takst og indeks benyttes av skadeforsikringsselskaper og eiendomsselskaper som skal beregne og indeksjustere verdien av bygninger, innbo/løsøre og maskin.

Ansvarlig for takst og indeks er fagstyret Takst og indeks. Norsk Naturskadepool overtok ansvaret for Takst og indeks fra Finans Norge i 2019.