Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Det nye kravet til rapportering av pensjonsleverandør gjelder fra 1. januar 2021 og gir flere fordeler for arbeidsgiver. Les mer om hvordan du skal bruke a-meldingen riktig og om du er pliktig å ha en pensjonsordning.

Slik skal arbeidsgiver bruke a-meldingen

Fra og med 1. januar 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor, omfattet av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP-loven), rapportere pensjonsleverandør i a-meldingen.

  • Det er pensjonsleverandørens organisasjonsnummer som skal oppgis, Enkelte lønns- og personalsystemer vil tilby en tilsvarende løsning med navnelister med tilhørende organisasjonsnummer.
  • De største pensjonsleverandørene vil allerede ligge i en liste med navn og tilhørende organisasjonsnummer i A01.

I tilfeller hvor en arbeidsgiver har flere pensjonsordninger må alle pensjonsleverandørene (organisasjonsnummer) oppgis.

  • Flere pensjonsordninger i ulike pensjonsselskap gjør at ansatteopplysninger om ulike ansattgrupper hos samme arbeidsgiver skal oppdateres av ulike pensjonsselskap.

Arbeidsgivers sjekkliste:

  • Skatteetaten har i samarbeid med Regnskap Norge utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgiver for å sikre at a-meldingen ajourholdes med riktige opplysninger om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Se sjekklisten på Finans Norges nettsider

Det er viktig at arbeidsgivere fortsetter å rapportere ansattopplysninger som tidligere til sin pensjonsleverandør, inntil pensjonsleverandøren eventuelt gir beskjed om noe annet.

Pensjonsleverandørene har ulik lansering av den nye løsningen, men ingen av disse bruker opplysninger fra a-meldingen for alle kundene sine per i dag.

Pensjonsselskapene har ulike løsninger, og det vil for eksempel variere i hvilken grad data skal godkjennes i pensjonsleverandørenes portal.

Har din bedrift plikt til å ha en pensjonsordning?

Det er arbeidsgivers ansvar å avklare om man er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Om det i a-meldingen ikke oppgis en pensjonsleverandør anses det som oppgitt at arbeidsgiver ikke er omfattet av OTP-loven.

Er du usikker på om din bedrift plikter å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, så finner du mer informasjon om dette på skatteetatens nettsider.

Fra 1. juni 2021 har Skatteetaten overtatt tilsyn med arbeidsgiveres etterlevelse av lov om OTP fra Finanstilsynet. Informasjon om pensjonsleverandør som er rapportert av arbeidsgiver i a-meldingen danner grunnlaget for utøvelsen av tilsynet. Mer informasjon om rapportering av pensjonsleverandør i a-meldingen finner du også på Skatteetatens nettsider.

Hvilke fordeler vil den nye løsningen gi arbeidsgiver?

Arbeidsgivere rapporterer i dag arbeidsforhold- og inntektsopplysninger både i a-meldingen til myndighetene og til egen pensjonsleverandør («dobbeltrapportering»). Ajourhold og rapportering til pensjonsleverandør skjer enten ved ajourhold av ansatte gjennom portal eller via lønnsfil fra lønnssystemer. Særlig rapportering gjennom portal er ressurskrevende og medfører risiko for feilrapportering.

At pensjonsinnretningene får tilgang til informasjonen de trenger fra a-meldingen vil:

  • Forenkle, og for noen fjerne, rapportering direkte til pensjonsinnretning parallelt.
  • Redusere risiko for feilrapportering
  • Gi bedre datakvalitet, som videre er ventet å sikre flere arbeidstakere riktig pensjon

Kort oppsummert

  • Rapporter pensjonsleverandør i a-meldingen
  • Sett deg inn i sjekklisten for å sikre at du rapporterer riktige opplysninger
  • Fortsett å rapportere ansattopplysninger som tidligere, inntil pensjonsleverandører eventuelt gir beskjed om noe annet