Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

helsevurdering

vurdering av helseopplysninger kunden har oppgitt som gir grunnlag for å godkjenne eller gi avslag på forsikringen, eventuelt godkjenne med reservasjoner eller pristillegg

Engelsk: health assessment

hovedforfall

dag i året da en pensjons- eller forsikringsavtale utløper eller fornyes

Engelsk: policy anniversary date

hybridpensjonsordning

kortformer: hybridpensjon, hybridordning, hybrid, tjenestepensjon

tjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon

Merknad: I lovverket brukes ikke hybridpensjon, men tjenestepensjon.

Engelsk: hybrid pension scheme