Forventnings-barometeret

Kvartalsvis undersøkelse som måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi.

Forbrukerne tror det verste er over?

23.05.2023: Hovedindikatoren for Forventningsbarometeret er fortsatt på historisk lave nivåer. Men det er overraskelser. Husholdningenes vurdering av egen økonomi fremover gjør et byks opp, fra historiske bunnivåer til et nøytralt område. Spørsmålet er om vi er for optimistiske? .

Om barometeret

Forventningsbarometeret er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen foretas av Kantar TNS og er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og Kantar TNS. Den første målingen ble gjort i 1992 og de samme spørsmålene har blitt stilt hvert eneste kvartal siden den gang.

Tidligere pressemeldinger om Forventningsbarometeret:

  1. Forbrukerne tror det verste er over?

    Hovedindikatoren for Forventningsbarometeret er fortsatt på historisk lave nivåer. Men det er overraskelser. Husholdningenes vurdering av egen økonomi fremover gjør et byks opp, fra historiske bunnivåer til et nøytralt område. Spørsmålet er om vi er for optimistiske?

  2. Folket som var ferdigkjøpt i 2008

    Denne uken la Finans Norge frem Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2023. Det viser fortsatt husholdninger preget av høy inflasjon, høye strømpriser og en rente som begynner å bite. Vi rapporterer all time low på økonomiske forventninger. Men barometeret forteller også en meget interessant historie om hvordan våre økonomiske prioriteringer har endret seg over tid.

  3. Bunnpunktet passert i nordmenns økonomiske fremtidstro?

    Årets første måling av Forventningsbarometeret viser fortsatt historisk lav økonomisk fremtidstro blant forbrukerne. Men vi ser en utflating fra forrige kvartal. – De underliggende indikatorene viser imidlertid at det er færre som nå er pessimistiske med tanke på både landets og egen økonomi fremover enn ved forrige måling, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Folk samarbeider om å løse en statistisk oppgave. Foto.

Metode og datainnsamling

Forventningsbarometret er en kvartalsvis undersøkelse. Her finner du mer informasjon om metode og datainnsamling, samt bakgrunnen for undersøkelsen. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt: