2.12 Bransjenorm om skader som dekkes av både eierskifteforsikring og tingskadeforsikring

Formålet med bransjenormen er å sikre at kravstiller ikke blir en ”kasteball” mellom selskapene.