Skadeforebygging

Få næringer har så mye kunnskap om skader og ulykker som forsikringsnæringen har. Denne kunnskapen gir forsikringsselskapene en unik mulighet til å bidra til skadeforebygging i samfunnet.

I tillegg har forsikringsselskapene virkemidler som andre aktører mangler, for eksempel muligheten til å stille krav gjennom sikkerhetsforskrifter og forsikringsvilkår. Næringen har kontakt med praktisk talt alle husstander og bedrifter i Norge, og alt dette gir et godt utgangspunkt for skadeforebygging og opplysningsvirksomhet.

Les mer om skadeforebygging.