Naturskadeforsikring

Naturskadeforsikringsordningen gjør at alle med brannforsikring på bygning eller innbo automatisk også er dekket for naturskader. Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er medlem av Norsk Naturskadepool, som administrer ordningen. Ved naturskader utbetaler forsikringsselskapene erstatning til sine kunder. Deretter utlignes kostnadene på forsikringsselskapene i naturskadepoolen, basert på hvert selskaps markedsandel.

Les mer om naturskadeforsikringsordningen