Forsikringspooler og reassuranse

Enkelte ulykker rammer mange og har katastrofale følger, som for eksempel større naturskader. Slike katastroferisikoer sikres med forsikringspooler eller reassuranse, som muliggjør fordeling av kostnadene på flere forsikringsselskaper.

Les mer om forsikringspooler og reassuranse