Lønnsregulativene for 2023

Person som regner, på bordet ligger ecxel-ark, briller, kalkulator og penn. Foto.

Foto: Vizafoto/Adobe Stock

Beregningene av de nye satsene på lønnsregulativene er klare.

De nye lønnssatsene skal etter vedtakelsen gjøres gjeldende fra 1. mai. Vi gjør imidlertid oppmerksom på følgende bestemmelse i protokollen:  

«Arbeidstakerne som har fratrådt sin stilling i bedriften før vedtakelsesdato, har ikke krav på tillegget. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, kompensasjonstillegg og andre uregelmessige tillegg mv. for arbeid utført i perioden mellom 1. mai og vedtakelsesdato.» 

Som tidligere er det av historiske årsaker ett ordinært og ett avvikende lønnsregulativ. Evt. spørsmål om hvilket som skal benyttes, kan rettes til arbeidslivsavdelingen i Finans Norge ved kontaktpersonene under. 

Bedrifter som praktiserer trinnløst system øker fastlønnen pr. år for de som har lønn inntil kr. 1 029 618 med de avtalte 2,65 prosent, minimum kr. 18 000. Det innebærer at alle lønninger på kr. 679 245 og lavere, økes med 18 000 pr. år, mens lønninger over kr. 679 245 og til og med kr. 1 029 618, gis et påslag med 2,65 prosent. Ansatte med årslønn høyere enn dette, har individuell lønnsdannelse og har ikke krav på det generelle tillegget.  

Månedslønn er årslønnen dividert med 12. Timelønn er månedslønn dividert med 160 t/mnd.Ved beregning av nye overtidssatser benyttes månedslønn dividert med 155 t/mnd, før påslag av hhv. 50 og 100 prosent. 

Ansatte som omfattes av tariffavtalene med Tekna, Nito, Econa eller Juristforbundet har individuell lønnsdannelse og har ikke krav på det generelle tillegget. 

Ordinært lønnsregulativ 1 mai 2023 inkl komp satser.xlsx

Avvikende regulativ 1 mai 2023 inkl komp satser.xlsx