Tredjemannsytelser

Med tredjepartsytelser menes ytelser den ansatte mottar fra arbeidsgivers forretningsforbindelser. Tredjemannsytelser er i utgangspunktet skattepliktige for mottaker fra første krone. Frem til 2019 var det opp til den enkelte å oppføre verdien av fordelen av tredjemannsytelsene i egen skattemelding som grunnlag for korrekt skattefastsettelse. Dette er nå endret og det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å innhente opplysninger om arbeidstakers tredjemannsytelser som grunnlag for å innberette fordel og foreta forskuddstrekk. Arbeidsgiver skal også betale arbeidsgiveravgift av ytelsen på lik linje med andre skattepliktige naturalytelser.