Høring om finansmarkedene

Publisert

Skjermbilde fra Stortingets sending av Kari Olrud Moen på høring

Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen under høringen på Stortinget. Foto: Direktesending fra Stortinget.

– Finansdepartementet har gjort en grundig vurdering av bankkonkurransen og konkludert med at den er ganske god. Finans Norge jobber for god konkurranse på bankmarkedet, og vil selvsagt bidra konstruktivt når ytterligere tiltak skal vurderes, sa administrerende direktør Kari Olrud Moen under høringen.

Konkurransen på bankmarkedet ble hovedtema da stortingets finanskomite tirsdag denne uken behandlet årets finansmarkedsmelding.

Hvordan vi regulerer finansmarkedene, er avgjørende for hvordan bedrifter og privatpersoner skal finansiere seg, hvordan vi forvalter våre pensjoner, og hvordan finansnæringen kan bidra til bærekraftig omstilling, digitalisering, forebygging, bekjempelse av kriminalitet og sikre god forbrukerbeskyttelse. Ingen næring er mer gjennomregulert enn finansnæringen. Og det er viktig å balansere både ulike hensyn, og totaleffekten av reguleringene.

– Det er derfor viktig at Stortinget tar seg tid til å diskutere disse spørsmålene, sa Olrud Moen.

Er god konkurranse

Det har det siste året vært en ganske opphetet debatt om bankenes lønnsomhet, konkurransen på bankmarkedet og muligheten for bankbytte.

– Finans Norge mener konkurransen i det norske bankmarkedet er sterk, og sterkere enn i sammenliknbare land, sa Olrud Moen og viste til at regjeringen har en omfattende gjennomgang av disse spørsmålene i årets melding. Også Finanstilsynet og Konkurransetilsynet har uttalt seg.

Hovedkonklusjonen er at bankkonkurransen er ganske god og meldingen peker blant annet på at det norske personkundemarkedet har blitt mindre konsentrert de siste ti årene og at regelendringer og bransjeinitiativ har bidratt til at det er enklere å bytte bank.

Enklere bankbytte

Finansdepartementet vurderer også at det har blitt enklere å bytte bank de siste årene, særlig fordi norske banker har samlet seg om Finans Norges felles ordning for bankbytte.

– Undersøkelser viser at norske bankkunder er mer aktive enn noensinne. Over halvparten av alle lånekundene i Norge har flyttet, reforhandlet eller sjekket at de hadde gode lånebetingelser i 2023. Aldri tidligere er det målt så høy aktivitet blant bankkundene. Norske bankkunder bytter bank fem ganger så ofte som svenske og danske.

Selv om det har blitt betydelig enklere å bytte bank i Norge, jobber banknæringen kontinuerlig med å bedre prosessen ved bankbytter ytterligere, sa Olrud Moen.

Hun understreket at Finans Norge ønsker god konkurranse på bankmarkedet, og selvsagt vil bidra konstruktivt når nå ytterligere tiltak skal vurderes i Finanstilsynet og Finansdepartementet.

 

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om finansmarkedsmeldingen

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.