Finans Norges innspill til Stortingets behandling av Finansmarkedsmeldingen 2024

Her er utfyllende kommentarer fra Finans Norge til årets høring i stortingets finanskomite om behandlingen av årets finansmarkedsmelding. Høringen ble avholdt tirsdag 7. mai 2024.