Stadig flere ledere i finans er kvinner til tross for lavere kvinneandel i næringen

Publisert

Kvinne. Foto.

Foto: Kilian Munch

Likestillingsindikatorene for 2023 i finans viser at 35 prosent av lederne er kvinner og at lønnsgapet krymper fra år til år. Ser vi kun på bank og forsikring ligger de enda høyere, med sine 38 prosent. – Vi er inne i en god utvikling som vi håper vil fortsette, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen.

27 prosent av topplederne i finans er kvinner, en økning på to prosentpoeng fra 2022. I 2018 var prosentandelen 22. Totalt er det nå 2 230 kvinnelige administrerende direktører og andre ledere i finansnæringen.

– Ser vi kun på bank og forsikring opp mot andre næringer det er naturlig å måle seg mot, ser vi at vi ligger godt an, spesielt med tanke på andelen administrerende direktører, sier Olrud Moen.

I bank og forsikring er nå hver tredje toppleder kvinne, en økning på ett prosentpoeng siden i fjor.

Lønnsgapet krymper sakte, men sikkert

Lønnsforskjellene i finansnæringen blir stadig mindre. Fra 2022 til 2023 har lønnsgapet minket med ett prosentpoeng, fra 17 til 16 prosent.

– Større andel kvinner i ledende stilinger påvirker naturlig nok den gjennomsnittlige forskjellen mellom hva kvinner og menn tjener. Det går sakte, men sikkert riktig vei, sier Olrud Moen.

De endelige tallene fra Teknisk beregningsutvalg kommer 15. mars, så den foreløpige likelønnsindikatoren er basert på Finans Norges beregninger.

Utdanningsnivået i næringen øker, og mest blant kvinner

Utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, men raskest blant kvinner de senere årene. Andelen ansatte i finans med fullført utdannelse fra høyskole eller universitet er 72 prosent for menn og 67 prosent for kvinner.  For kvinner har andelen økt med to prosentpoeng fra 2022, mens det for menn har økt med ett prosentpoeng, så også her tettes gapet fra år til år.

Fortsatt store utfordringer

Kvinneandelen synker når kontorjobbene forsvinner. Inn kommer ny kompetanse, og næringen trenger blant annet flere kvinner i spesialiststillinger i teknologi. Få kvinner i teknologistudier og finansfagene kan på sikt påvirke lønnsgapet i negativ retning.

– Vi ser imidlertid en stor økning i andelen kvinner som har dette som førstevalg i studiet. Det betyr at vi om noen år får en større kvinnelig rekrutteringsbase. Det lover godt både for å tette ledergapet, men også lønnsgapet, avslutter Finans Norges administrerende direktør.

Om likestillingsindikatorene

Likestillingsindikatorene er et samarbeid mellom Finans Norge og Finansforbundet. Indikatorene er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk for hele finansnæringen, bortsett fra indikatorene for likelønn som er hentet fra Teknisk beregningsutvalg og gjelder ansatte i tariffområdet utenom ledere.

Se alle likestillingsindikatorene/flere detaljer

Kari Olrud Moen