Oppstart hovedavtaleforhandlinger

Personer rundt et bord.Foto.

AdobeStock.

Onsdag 10. og torsdag 11. januar forhandles det om ny hovedavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet for perioden 2024-2027. Forhandlingene om ny hovedavtale mellom Finans Norge og LO er utsatt på ubestemt tid.

I motsetning til revisjonene av sentralavtalene, kan ikke brudd i forhandlingene om ny hovedavtale medføre arbeidskamp, jf. hovedavtalen § 5. 

LO deltar ikke  

Tidligere år har Finansforbundet og LO forhandlet på samme tidspunkt med Finans Norge om fornyelse av hovedavtalene. Denne gang har LO informert om at de ikke vil delta i de berammede hovedavtaleforhandlingene. I stedet ønsker de egne forhandlinger om tilpasninger til hovedavtalen mellom LO og NHO, slik at sistnevnte også skal gjelde som utgangspunkt for finanssektoren. 

– Finans Norge registrerer at LO ikke ønsker å stille til forhandlinger 10. og 11. januar. Sammen med NHO kommer vi til å se på videre fremdrift for forhandlinger med LO så snart vi har mottatt et forhandlingsgrunnlag fra LO, sier Finans Norges forhandlingsdirektør Thomas Keiserud.

Finans Norges forhandlingsutvalg 

I forhandlingsutvalget for arbeidsgiversiden er følgende personer oppnevnt: 

  • Even Kokkvold, RørosBanken 
  • Per Espen Magnussen, Gjensidige 
  • Kirsten Grutle, KLP 
  • Hanne Hambo Eiken, Nordea 
  • Håvard Bakke, DNB 
  • Petter Gjerpe, SpareBank 1 SNN 
  • Kjersti Jargvoll, Fremtind Forsikring 

Fra Finans Norge deltar Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud, Katarina Lægreid Buzatu og Alexander Lange. 

Det skal forhandles i to dager, onsdag 10. og torsdag 11. januar. 

Eksisterende hovedavtaler

  • Thomas Keiserud
  • Forhandlingsdirektør / advokat MNA

Medlemstjenester

Finans Norge tilbyr arbeidsgivermedlemmene bistand i individuell og kollektiv arbeidsrett eller tariffavtalene i finans.