Hovedavtaleforhandlingene er startet

Finansforbundets forbundsleder Vigdis Mathisen og Finans Norges forhandlingsdirektør Thomas Keiserud hilser på hverandre over bordet. Foto.

Finansforbundets forbundsleder Vigdis Mathisen og Finans Norges forhandlingsdirektør Thomas Keiserud markerer oppstarten av hovedavtaleforhandlingene. Foto: Finans Norge.

Onsdag 10. januar startet forhandlingene om ny hovedavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet for perioden 2024-2027. – Vi ser fram til gode og konstruktive forhandlinger, sier Finans Norges forhandlingsdirektør Thomas Keiserud. Partene har satt av to forhandlingsdager.

Partene har i god tid i forveien utvekslet forhandlingskrav. Finansforbundet har signalisert at bruken av kunstig intelligens og regulering av denne vil være et viktig tema for dem.

– I disse forhandlingene er det viktigste temaet for oss å se nærmere på hvordan vi kan få en mer hensiktsmessig og formålstjenlig involvering av tillitsvalgte i lokale prosesser. I tillegg blir det viktig å diskutere reglene rundt arbeid under konflikt, sier Finans Norges forhandlingsdirektør.

Flere av de øvrige endringsforslagene Finans Norge har fremmet, er i tråd med reguleringene i de største hovedavtalene i privat sektor.

I motsetning til revisjonene av sentralavtalene, kan ikke brudd i forhandlingene om ny hovedavtale medføre arbeidskamp, jf. hovedavtalen § 5.

Finans Norges forhandlingsutvalg

I forhandlingsutvalget for arbeidsgiversiden deltar følgende personer: 

  • Even Kokkvold, RørosBanken 
  • Per Espen Magnussen, Gjensidige 
  • Kirsten Grutle, KLP 
  • Hanne Hambo Eiken, Nordea 
  • Håvard Bakke, DNB 
  • Petter Gjerpe, SpareBank 1 SNN 
  • Kjersti Jargvoll, Fremtind Forsikring 

Fra Finans Norge deltar Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud, Katarina Lægreid Buzatu og Alexander Lange. I tillegg deltar også Fredrik Mohn Lian fra NHO.

  • Ann Håkonsen
  • Kommunikasjonssjef

Medlemstjenester

Finans Norge tilbyr arbeidsgivermedlemmene bistand i individuell og kollektiv arbeidsrett eller tariffavtalene i finans.