Det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister

Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge signerte denne uka et felles dokument der de ber myndighetene om å innføre et obligatorisk båtregister. En bærekraftig retur- og vrakpantordning kan ikke fungere uten et obligatorisk båtregister, heter det i et felles brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen(V).

Endre Solvang, Nancy Strand, Hege Hodnesdal og Leif Bergaas. Foto.
ENIGHET: Endre Solvang, generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund, Nancy Strand, adm. dir Avfall Norge, Hege Hodnesdal, direktør prosessområde skadeforsikring Finans Norge og Leif Bergaas, daglig leder NORBOAT

Sammen med brevet følger et notat som synliggjør behovet og illustrerer aktuelle problemstillinger og temaer som må vurderes nærmere. 

­I brevet ber de fire organisasjonene klima -og miljøministeren om å ta initiativ til å utrede en ordning med sikte på å etablere et nasjonalt, obligatorisk båtregister som vil underbygge en bærekraftig returordning for båter.

Finans Norges direktør for skadeforsikring, Hege Hodnesdal, er glad for at det nå ser ut til å være stor oppslutning om at det er behov for et register.

– Fra vår side er det viktig å peke på at et register vil være av stor betydning når det gjelder å redusere mulighetene for forsikringssvindel og hvitvasking av penger. Et obligatorisk register vil skape mer ryddige og ordnede forhold, og vil være en fordel for alle parter, sier hun.

Dumping av båter er marin forsøpling

Maritim forsøpling er et stort miljøproblem, herreløse båter er en del av dette problemet. Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Finans Norge mener det haster med å få på plass et båtregister.

Per i dag er det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og antallet øker. Det forventes at problemet med brukte båter vil vokse seg større ettersom flere båter blir eldre og dermed kasserbare.

Dumping av båter er et forurensingsproblem

En bærekraftig retur- og vrakpantordning kan ikke fungere uten et nytt norsk obligatorisk båtregister. Den midlertidige returordningen for fritidsbåter er langt fra god nok til å være en varig løsning, mener de fire organisasjonene.

– Dersom vi skal få en fungerende returordning for båter, må man kunne vite hvem båteieren er. Det er så enkelt som det. Ubegrunnet politisk motvilje mot et obligatorisk register står i veien for en løsning på problemene rundt utrangerte fritidsbåter, sier fagdirektør i Avfall Norge, Henrik Lystad.

Dagens ordning dekker ikke større båter

Avfall Norge mener det er grunn til å frykte at større båter fortsatt vil kunne forsøple kyst og skjærgård. Henlagte og strandede båter skaper store utfordringer for kommuner, skjærgårdstjenester og andre som rydder opp, og ofte er det ikke mulig å identifisere eier av båten.

– Dagens tilskudd på 1000 kr motiverer ikke eiere av utrangerte, større båter nok til å levere inn disse. Kommunene har store utgifter med å fjerne hensatte og strandete båter fordi eieren ikke kan identifiseres, sier han.

Derfor er det behov for et obligatorisk båtregister

·         for å hindre marin forsøpling

·         for å hindre forurensing av havet

·         for å kunne etablere en varig returordning av båter med fokus på ressursutnyttelse

·         for bruk i forbindelse med redningsaksjoner

·         for å motvirke kriminalitet som skatteunndragelser, hvitvasking og forsikringssvindel m.m.

Hege Hodnesdal

Hege Hodnesdal

direktør skadeforsikring

934 79 620 Hege.Hodnesdal@finansnorge.no