Vil inkludere flere i det digitale samfunnet

Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik og statssekretær i Barne- og familiedepartementet Trine Fagervik med representanter fra arbeidsgruppen, under fremleggingen av handlingsplanen for digital inkludering på Alna bydelshus på Furuset. Foto.

Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik og statssekretær i Barne- og familiedepartementet Trine Fagervik med representanter fra arbeidsgruppen, under fremleggingen av handlingsplanen for digital inkludering på Alna bydelshus på Furuset. Foto: Finans Norge.

Kommunal- og distriksdepartementet la nylig frem en handlingsplan som skal bidra til at flere blir inkludert i det digitale samfunnet. Gledelig at departementet har endret budskapet fra å være digital hele livet til å være inkludert hele livet, mener Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Målet med den nye handlingsplanen er å motvirke digital utenforskap, og sikre at alle innbyggere skal få likeverdige offentlige tjenester – uavhengig av bakgrunn, språkkunnskaper eller alder. Handlingsplanen består at 32 tiltak som dekker fem ulike innsatsområder, og gjelder fra 2023 til 2026.

– Digitalisering er et middel til å inkludere flere i samfunnet, ikke et mål i seg selv. Vi har ansvar for å levere offentlige tjenester til alle, også til de som ikke kan eller ønsker å bruke digitale verktøy og tjenester, sier kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding fra regjeringen.

Finans Norge med gjennomslag

Sammen med andre aktører har Finans Norge bidratt med innspill til handlingsplanen.

Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Foto.

Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch.

– Vi må erkjenne at ikke alle er, kommer til å bli eller vil forbli digitale. Derfor er det gledelig at innspillet vårt har blitt hørt og at handlingsplanen fokuserer i større grad på økt inkludering enn det å være digital hele livet, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Finansnæringen jobber selv for at våre produkter og tjenester skal være tilgjengelig for alle. Finans Norges 130 medlemsbanker har sluttet seg til bransjenormen «Finansiell inkludering» som skal ivareta alle kunder – selv de som ikke er digitale.