Ny veileder om reglene for innleie av arbeidskraft

Publisert

Illustrasjon av hånd som holder en vektskål som symboliserer rettsvesenet.

Foto: sdecoret / Adobe stock

Arbeids- og inkluderingsdepartementet lanserte fredag 30. juni en veileder om de nye reglene for innleie av arbeidskraft, som trådte i kraft 1. april i år. Veilederen gir en god oversikt over reglene om innleie og entreprise, og gir samtidig uttrykk for departementets forståelse av ulike sider av regelverket.

– Veilederen er et positivt bidrag for å klargjøre det nye innleieregelverket. Den svarer ut flere av problemstillingene våre medlemmer har reist, og vil etter vår vurdering kunne gi god hjelp fremover for de som skal sette seg inn i de nye reglene, sier advokat Katarina Lægreid Buzatu i Finans Norge.  

Finans Norge anbefaler alle sine arbeidsgivermedlemmer å sette seg inn i veilederen.