Lovforslag om kjønnsbalanse i styrer: Finansnæringen er i rute

Publisert

Illustrasjon av hånd som holder en vektskål som symboliserer rettsvesenet.

Foto: sdecoret / Adobe stock

Regjeringen, ved Nærings- og fiskeridepartementet, kom 20. juni med forslag om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Lovforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO. Finans Norge har gitt finansnæringens innspill via NHO og kan melde at de fleste av våre medlemmer allerede innfrir kravene.

Allmennaksjeselskaper har allerede krav til slik kjønnsbalanse. Dersom lovforslaget blir godkjent i Stortinget vil reglene bli gradvis innført allerede fra neste år og vil etter hvert omfatte om lag 20 000 selskaper. Bedrifter med mer enn 100 mill. kroner i samlede drifts- og finansinntekter i 2023, må ha kjønnsbalanse i styret før 1. januar 2025. I de neste årene vil det være terskler knyttet til både inntekter og årsverk. Innen 1. juli 2028 skal alle bedrifter med inntekter over 50 mill. kroner eller 30 årsverk ha kjønnsbalanse i styret.  

Finansnæringen i rute 

For finansnæringen vil forslaget ha mindre betydning, fordi hovedvekten av virksomhetene innenfor finans allerede har et tilsvarende lovkrav til kjønnsbalanse som for allmennaksjeselskapene.  

Vi regner med at Stortinget behandler forslaget høsten 2023.