Mekling i lønnsoppgjøret 5. juni

Personer rundt et møtebord. Foto.

Business people working with documents in conference room. Foto: alotofpeople/Adobe stock

Dato for mekling er satt til mandag 5. juni. Finans Norge møter Finansforbundet og Handel og Kontor/Fagforbundet (LO) for å få hjelp til å finne en løsning på uenigheten og forhindre en eventuell streik.

Både Finansforbundet og LO brøt tarifforhandlingene torsdag 4. mai på grunn av for stor avstand når det gjaldt fordelingen av andelen som skulle gå sentralt, det vil si til generelle tillegg, og det som da ville være igjen til det lokale lønnsoppgjøret.

Hvorfor det ble brudd

– I forhandlingene var partene enig i at frontfagsrammen skulle holdes, men vi opplevde at arbeidstakerorganisasjonene ikke var like opptatt av å holde den lavtlønnsprofilen som frontfagsoppgjøret landet på i år, og som øvrige parter i privat sektor sluttet seg til. Dersom deres profil hadde blitt utfallet hadde det blitt for lite igjen til lokale lønnsforhandlinger, noe som igjen kunne ha sprengt frontfagsrammen. Det er hverken næringen eller samfunnet tjent med, sier arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad i Finans Norge.

Fra 1. januar i år ble Finans Norge en egen landsforening i NHO, men som en egen tariffsektor. Finans er derfor ikke omfattet av det samordnede frontfagsoppgjøret. Frontfaget er likevel normgivende for finansnæringen.

Dersom det blir streik, vil denne kunne iverksettes fra tirsdag 6. juni kl 08.00.

Finansbedrifter som berøres dersom det blir streik

Oversikt over finansbedrifter som kan bli rammet av streik:

Finansforbundet

Handel og Kontor/Fagforbundet (LO)