Lønnsoppgjøret i finans er i gang

Therese Høyer Grimstad er Finans Norges forhandlingsleder. Foto: Kilian Munch

3. mai startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og Handel og Kontor/Fagforbundet (LO). Finans Norge er ikke omfattet av NHOs samordnede oppgjør og gjennomfører derfor egne forhandlinger på vegne av medlemsbedriftene. Årets forhandlinger er et mellomoppgjør der man kun skal forhandle om lønn.

– Vårt mål er å komme til enighet med våre to forhandlingsmotparter i løpet av dagen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder Therese Høyer Grimstad.  

Eget forhandlingsområde under NHO 

Fra 1. januar i år ble Finans Norge en egen landsforening i NHO. Forhandlingsfullmakten som gis av NHOs representantskap gjelder for alle NHOs landsforeninger som er omfattet av NHOs samordnede oppgjør. Siden Finans Norge ikke er ikke en del av det samordnede oppgjøret er næringen heller ikke direkte underlagt forhandlingsfullmakten. 

– Frontfaget er likevel normgivende for våre forhandlinger og vårt mål er, som alltid, at vi skal overholde rammen i vårt oppgjør, sier Høyer Grimstad. 

Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO på Radisson Blu Plaza Hotel.  

Frontfagsrammen er førende 

Det er satt av en dag til forhandlingene, men det er også mulighet for å bruke torsdag 4. mai dersom det blir behov for ekstra tid.  

– Vårt mål er å komme til enighet uten ekstern bistand og innenfor frontfagsrammen. I tillegg ønsker vi å sikre et godt lokalt handlingsrom for bedriftene, sier Finans Norges forhandlingsleder. 

 

Fra åpningen av forhandlingene med Finansforbundet, med Vigdis Mathisen som forhandlingsleder for Finansforbundet og Therese Høyer Grimstad, forhandlingsleder for Finans Norge. Foto: Finans Norge

 

Fra åpningen av forhandlingene med LO, med Christopher Beckham som forhandlingsleder for LO og Therese Høyer Grimstad, forhandlingsleder for Finans Norge. Foto: Finans Norge