Utsatt forhandlingstidspunkt for finans

Finans Norge er ikke omfattet av NHOs samordnede oppgjør og gjennomfører egne forhandlinger på vegne av medlemsbedriftene. Finans Norge er likevel underlagt normen for frontfagsmodellen. – På grunn av den pågående streiken mellom partene i frontfaget har vi blitt enig med Finansforbundet og LO om å utsette vårt forhandlingstidspunkt, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

Opprinnelig skulle partene i finans møtes onsdag 26. april, med reservedag 27. april dersom man trengte mer tid. Nå er forhandlingene flyttet en uke, til onsdag 3. mai og med reservedag torsdag  4. mai.

– Vårt håp er at NHO og LO/YS da har kommet til enighet om en frontfagsramme, som da vil danne norm for vårt eget oppgjør, sier Høyer Grimstad.

Dersom frontfagspartene ikke kommet til enighet før 3. mai må finans-forhandlingene utsettes ytterligere.

Eget forhandlingsområde under NHO

Fra 1. januar i år ble Finans Norge en egen landsforening i NHO. Forhandlingsfullmakten som gis av NHOs representantskap gjelder for alle NHOs landsforeninger som er omfattet av NHOs samordnede oppgjør. Siden Finans Norge ikke er ikke en del av det samordnede oppgjøret er næringen heller ikke direkte underlagt forhandlingsfullmakten. Frontfaget er likevel normgivende for partene i finans.