Sykefraværet har normalisert seg

Publisert

Foto: LightfieldStudios / Adobe Stock.

Det legemeldte sykefraværet økte i Finans Norges medlemsbedrifter for 4. kvartal 2022. Legemeldt sykefraværsdagsverk utgjorde da 3,9 prosent av avtalte dagsverk og tilsvarer en økning på 5,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Finansnæringens sykefravær er imidlertid lavt sammenlignet med andre næringer.

I fjerde kvartal 2022 var det nærmere 88 tusen legemeldte sykfraværsdagsverk i Finans Norges medlemsbedrifter, sammenlignet med 83 tusen sykefravæsrsdagsverk i samme kvartal i 2021.

En stor del av økningen kommer av et gjenåpnet samfunn etter pandemien.

– Gjennom hele koronaperioden har sykefraværet i finansnæringen vært lavere enn normale nivåer mens det gjennom hele 2022 har vært mye korona- og influensa som preger sykefraværet. Et gjenåpnet arbeidsliv i 2022 har derfor gjort at det legemeldte sykefraværet normaliserer seg på nivåene før pandemien, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

Lavt sammenlignet med andre

Finansnæringens sykefravær er fremdeles lavt sammenlignet med andre næringer:

– Det arbeides godt med å forebygge sykefravær i våre medlemsbedrifter. I følge SSB kommer finansnæringen veldig godt ut, når vi sammenligner sykefraværstall på tvers av de ulike næringen. Det er kun informasjon- og kommunikasjonsnæringen som har et lavere sykefravær, sier Grimstad og fortsetter:  

– Finansbedriftene er flinke til å arbeide med inkludering. I kombinasjon med arbeidsoppgavenes natur bidrar det til at medarbeidere ikke får like høyt sykefravær som i andre næringer.

Økningen fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022 har vært størst innenfor forsikring og for aldersgruppene over 55 år.

Sykefravær i finansnæringen

Sykefraværsstatistikken gir tall for legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken leveres av SSB, og har grunnlag i den nasjonale fraværsstatistikken.

  • Frederick G Hjertø
  • Spesialrådgiver