Lønnsoppgjøret i finans starter 26. april

Publisert

Kvinne. Foto

Forhandlingsutvalget ledes av Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad. Foto: Kilian Munch

Lønnsoppgjøret i finans denne våren er et mellomoppgjør, hvor det kun forhandles om lønn. Forhandlingene gjennomføres 26. april, med reservedag 27. april. Finans Norge er ikke omfattet av NHOs samordnede oppgjør og gjennomfører derfor egne forhandlinger på vegne av medlemsbedriftene.

– Finans Norge er likevel underlagt normen for frontfagsmodellen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad, som skal lede Finans Norges forhandlingsutvalg på arbeidsgiversiden. 

Finans Norge skal som før forhandle med Finansforbundet og Handel og Kontor/Fagforbundet (LO). Avtalene med Tekna, NITO, Econa og Juristforbundet har ikke sentrale forhandlinger om lønn.

Eget forhandlingsområde under NHO

Fra 1. januar i år ble Finans Norge en egen landsforening i NHO. Forhandlingsfullmakten som gis av NHOs representantskap gjelder for alle NHOs landsforeninger som er omfattet av NHOs samordnede oppgjør. Siden Finans Norge ikke er ikke en del av det samordnede oppgjøret er næringen heller ikke direkte underlagt forhandlingsfullmakten.

– Frontfaget er likevel normgivende for våre forhandlinger og vårt mål er, som alltid, at vi skal overholde rammen i vårt oppgjør, sier Høyer Grimstad.

Behov for større lokal pott

Sentralavtalen for finans sier at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

– Men i tillegg til hovedmålsettingen om å holde årslønnsveksten i næringen innenfor frontfagsrammen ønsker vi også å snu utviklingen i den sentrale andelens størrelse, sier Høyer Grimstad.

Bakgrunnen for behovet for en større lokal pott er erfaringen fra de siste oppgjørene i finans, som viser at den lokale potten oppleves som for liten til å innfri forventninger om lønnsvekst fra de ansatte. I tillegg har regulatoriske krav, digitaliseringen og det grønne skiftet medført en stadig økende etterspørsel etter arbeidskraft med høyere kompetanse. Denne typen arbeidskraft er svært etterspurt også i det øvrige arbeidsliv, og legger derved et stort press på lønnsnivå og lønnsutvikling for disse gruppene.

– Høye sentrale tillegg skaper utfordringer med å rekruttere og å beholde nødvendig kompetanse, uten å gå utover rammen fra frontfaget. For å sikre større lokalt spillerom må vi snu utviklingen med stadig høyere andel sentralt tillegg, sier Finans Norges forhandlingsleder.

Finans Norges forhandlingsutvalg

Finans Norges forhandlingsutvalg er sammensatt av representanter fra arbeidsgivermedlemmer:

  • Even Kokkvold, Røros Sparebank
  • Per-Espen Magnussen, Gjensidige
  • Kirsten Grutle, KLP
  • Anine Nicolaisen, Danske Bank
  • Hanne Hambo Eiken, Nordea
  • Håvard Bakke, DNB
  • Petter Gjerpe, SpareBank 1 SNN

Forhandlingsutvalget 2023

Foto: Arbeidsgiversidens forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalget ledes av Therese Høyer Grimstad i Finans Norge og vil også bestå av representanter fra administrasjonen i Finans Norge.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter, aktuelle saker og arrangementer fra Finans Norge