Ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge

Publisert

Therese Høyer Grimstad blir ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge fra 1. januar 2023. Foto: Finans Norge

Therese Høyer Grimstad vil fra 1. januar 2023 tiltre som ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge. Hun er i dag advokat og fagsjef for individuell arbeidsrett i Finans Norges arbeidslivsavdeling. – Therese er den naturlige kandidaten til å overta som arbeidslivsdirektør etter Runa Opdal Kerr, og dette er en rolle hun kommer til å fylle på en utmerket måte, sier administrerende direktør Idar Kreutzer.

Høyer Grimstad har jobbet som advokat og fagsjef i Finans Norge og arbeidslivsavdelingen siden 2018. Før det har hun jobbet i DNB og har i tillegg lang erfaring fra advokatbransjen. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

– Det er mye som skjer på arbeidslivsområdet fremover, både når det gjelder kompetanseskiftet vi står midt i, arbeidet med likestilling og mangfold og ikke minst de økonomiske og samfunnsmessige utfordringene, som i stor grad også påvirker forholdene i arbeidslivet. Det blir spennende å kunne ta del i og være med på utviklingen videre på dette området, sier Høyer Grimstad.

Sammen med seg har hun et kompetent team av økonomer og advokater som har lang erfaring og stor faglig tyngde innenfor arbeidsliv og spesielt innenfor bank og forsikring. Fra nyttår vil Thomas Keiserud, som i dag er advokat og fagsjef innenfor kollektiv arbeidsrett, bli forhandlingsdirektør og med det få et bredere ansvarsområde innenfor tariff. Alexander Lange fortsetter som fagdirektør for arbeidslivsøkonomi og pensjon.  

– Jeg gleder meg til å ta fatt. Jeg har et godt team i ryggen som gjør at jeg er trygg på at vi sammen fortsatt skal holde godt trykk på tariff- og arbeidslivsspørsmål som er viktige for våre medlemmer, sier Finans Norges påtroppende arbeidslivsdirektør.

– Dette er en stor og viktig jobb på vegne av Finans Norges arbeidsgivermedlemmer, og jeg ønsker Therese lykke til. Avdelingen og arbeidslivsområdet er i de beste hender fremover, sier Runa Opdal Kerr, som nå går videre som bærekraftdirektør i Norsk Gjenvinning fra årsskiftet.