Fra digital hele livet til inkludert hele livet

– Budskapet om Digital hele livet kan skape urealistiske forventninger hos innbyggerne, sa forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i fredagens innspillsmøte. Foto: CF Wesenberg.

– Vi bør slutte å snakke om «Digital hele livet», og heller snakke om «Inkludert hele livet», sa Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård på fredagens innspillsmøte i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik hadde invitert ulike aktører til å gi sine synspunkter på strategien «Digital hele livet».

«Digital hele livet» er regjeringens nasjonale strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen. Målet er å motvirke digitalt utenforskap og sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få det digitale påfyllet som trengs for å kunne bruke digitale verktøy og tjenester som vi i dag er blitt så avhengige av. Alle skal også kunne delta i samfunnet, demokratiske prosesser og et sosialt fellesskap ved å benytte digitale verktøy.

Finansbransjen har høstet viktige erfaringer

På innspillsmøte delte Nergård finansbransjens erfaringer gjennom tiår med digitalisering av finanstjenester.

– Vi kommer aldri, eller i alle fall ikke med det første, dit at alle blir digitale. Da er det viktig å legge til rette for de ikke-digitale, slik at disse ikke blir utestengt fra viktige tjenester. I banksammenheng betyr det at alle skal ha tilgang til grunnleggende banktjenester, også de som ikke er digitale.

Hun viste til den nye bransjenormen «Finansiell inkludering», som Finans Norges 130 medlemsbanker er forpliktet til å følge, som skal sørge for nettopp det.

Bransjenormen sier at banken skal ha tilbud om analoge tjenester til de som ikke er digitale, eller går fra å være digitale til å bli ikke-digitale. At banken skal tilby fullmaktsløsninger, slik at de som ikke er digitale kan la andre være digitale på deres vegne, og at de som har digitale utfordringer, men som ønsker å være digitale, skal få opplæring i bankens digitale løsninger.

En eID for fremtiden

– Finans Norge mener også at det viktigste vi som finansnæring sammen med myndighetene kan gjøre av tiltak nå, er at vi sammen diskuterer hvordan dagens BankID, som 4,3 millioner nordmenn bruker, kan utvikles videre til å bli en eID for flere i fremtiden. Den som ikke har en eID kan heller ikke være digital, understreket Nergård.

På samme møte var blant annet DNB som fortalte hvordan de jobber med inkludering hver dag, BankID som også var opptatt av dialog med myndighetene om hvordan BankID kan utvikles, og Vipps som la vekt på at enklere digitale løsninger kan sørge for at flere kan være digitale lenger.

Budskapet bør endres

Finans Norges forbrukerpolitiske direktør ba også kommunalministeren vurdere hvorvidt budskapet om at alle skal være digitale hele livet er riktig, eller om det er bedre å konsentrere seg om at alle skal være «inkludert hele livet».

– Budskapet om Digital hele livet kan skape urealistiske forventninger hos innbyggerne, det kan bidra til feil prioritering av ressurser, og det kan i verste fall bidra til at flere blir utsatt for ID-tyveri og svindel, sa Gry Nergård på innspillsmøtet.

  • Ann Håkonsen
  • Kommunikasjonssjef