Pride, mangfold og inkludering i et 30-års perspektiv

Publisert

Foto: Kzenon/AdobeStock

Finans Norges kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne er tidligere stortingspolitiker og for 32 år siden var han en av dem som gikk i bresjen for at homofile skulle få inngå partnerskap. Hva tenker han om Pride, mangfold og inkludering nå, 29 år etter at partnerskapsloven ble vedtatt?

– For en mannsalder siden satt jeg på Stortinget, og i en begivenhetsrik periode fikk jeg være med både på å se muren falle, vedta EØS-avtalen, og oppheve både telemonopolet og kringkastingsmonopolet. Det jeg imidlertid er aller mest stolt over, er at jeg i juni 1990 sammen med Kristin Halvorsen og Lisbeth Holand fra SV, og Trond Jensrud og Grete Knudsen fra Arbeiderpartiet foreslo at homofile skulle få inngå partnerskap. Ganske uforståelig i dag å tenke på at dette den gangen var et radikalt standpunkt som splittet det politiske Norge.

Var det et enkelt forslag å få igjennom?

– Det var viktig å få med en på høyresiden på forslaget, for det la press på de andre partiene. Personlig kostet det meg mye da. Det var ikke veldig populært i partiet jeg var medlem i. Jeg mistet blant annet stortingsplassen min, men det var verdt det. For det endte jo med at jeg fikk bidratt til at partnerskapsloven ble vedtatt i 1993. Mitt offer og min kamp var så liten, sammenlignet med alle kampene LHBTQ+ bevegelsen har måttet ta og fortsatt tar.

Tenker du at det i dag er enkelt å være homofil i arbeidslivet?

Bilde av Jan Erik Fåne
Jan Erik Fåne i Finans Norge

– Det er nok heldigvis veldig mye lettere, men dette varierer antagelig i stor grad. På enkelte arbeidsplasser vil nok sjargongen og begrepsbruken fortsatt oppfattes som homofob og intolerant. Vi opplever nok mye mindre ren diskriminering og trakassering, men ord og begreper kan nok brukes på en måte som gjør at enkelte ikke føler seg like velkomne og aksepterte som andre.

Hvordan står det til i finansnæringen og i Finans Norge?

– Jeg håper og tror virkelig at det står ganske godt til i finansnæringen. Våre medlemsbedrifter jobber aktivt med å inkludere ikke bare homofile, men også et bredere perspektiv av mangfold. Jeg oppfatter at det er en veldig tydelig bevissthet rundt at dette både er riktig og viktig hos medlemsbedriftene. Som arbeidsgiverorganisasjon har vi et særskilt ansvar for å følge opp og hjelpe bedriftene. Jeg er veldig fornøyd med at Finans Norge og medlemsbedriftene har laget egne verktøy for hvordan man kan arbeide med mangfold og likestilling i finansnæringen.

I Finans Norge så har vi både gamle, unge, kvinner, menn, homofile medarbeidere og medarbeidere med annen kulturell og sosial bakgrunn. Det er en styrke og verdi for alle som arbeider hos oss, og gir oss flere perspektiv som er veldig bra. Men det skal veldig lite til for å rokke ved oppfatningen om at man er en inkluderende organisasjon, det har vi selv erfart i forbindelse med en ansettelsesprosess. Vi må derfor ikke skyve feil under teppet, men lære av dem og hele tiden minne hverandre på hvordan vi ønsker å ha det hos oss, avslutter Finans Norges kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert og juni er Pride-måned som en markering for kampen for like rettigheter og retten til å være seg selv uavhengig av seksuell legning. 

Veileder for mangfoldsrekruttering (for arbeidsgivermedlemmer)

Verktøykasse for mangfold og likestilling

Finans Norge anbefaler følgende tiltak for å oppnå økt mangfold, likestilling og likelønn. Her vektlegges blant annet eierskap hos toppledelsen, fastsettelse av konkrete mål og tiltak, måling av status og bevisstgjøring.

fargerike.folk.folkemengde.mangfold.