Økning i det sesongjusterte sykefraværet i finans

Publisert

Foto: LightfieldStudios/AdobeStock

Det legemeldte sykefraværet øker i Finans Norges medlemsbedrifter for 1. kvartal 2022. I dette kvartalet utgjør legemeldt sykefraværsdagsverk 3,7 prosent av avtalte dagsverk. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en økning på 0,4 prosentpoeng. Totalt var det 80 tusen legemeldte sykefraværsdagsverk i første kvartal i år, mot 70 tusen i samme kvartal i fjor.

Ifølge SSB kan en stor andel av sykefraværet skyldes korona.

– Dersom man hadde sett bort fra influensa- og koronadiagnoser ville sykefraværet vært svært mye mindre. Gjennom hele koronaperioden har sykefraværet i finansnæringen vært lavere enn normale nivåer. En gjenåpning har derfor normalisert sykefraværet, sier spesialrådgiver Frederick Hjertø i Finans Norges arbeidslivsavdeling.

Økningen fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 har vært størst innenfor forsikring og i aldersgruppen 40 – 49 år.

 

For flere detaljer se "Sykefravær i finansnæringen"

Sykefravær i finansnæringen

Sykefraværsstatistikken gir tall for legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken leveres av SSB, og har grunnlag i den nasjonale fraværsstatistikken.

Arbeidstaker som føler seg syk. Foto.
  • Frederick G Hjertø
  • Spesialrådgiver