Sykefravær i finansnæringen

Gå til hovedinnhold

Sykefravær i finansnæringen

Sykefraværsstatistikken gir tall for legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken leveres av SSB, og har grunnlag i den nasjonale fraværsstatistikken.

Arbeidstaker som føler seg syk. Foto.
Foto: kamiphotos / adobe stock

Sykefraværsstatistikk for Finans Norges medlemmer 

Kontaktperson:

Forklaring til tallene i tabellene

Tallene viser både sykefraværsdagsverk 
som andel i prosent av avtalte dagsverk og andelen sykmeldte arbeidstakere av antall ansatte ialt.

Merk at tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg. Tall for egenmeldt fravær finnes på SSBs nettsiderTall for Finans Norges medlemsbedrifter inngår der i totaltallene for hele sektoren.