Sykefravær

Gå til hovedinnhold

Sykefravær

Sykefraværsstatistikken gir tall for legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken leveres av SSB, og har grunnlag i den nasjonale fraværsstatistikken.

tom arbeidsplass

Sykefraværsstatistikk for Finans Norges medlemmer 

På grunn av endringer i datagrunnlaget i 2015 publiserte ikke SSB tall for sykefraværsprosent i 2015 og 2016. Dette har bakgrunn i overgang til nytt datagrunnlag (A-ordningen). Som en følge av dette mottok ikke Finans Norge ordinær statistikk for sykefraværet blant sine medlemmer for 2015 og 2016. Imidlertid ble det laget en alternativ statistikk som viser andelen sykmeldte. Les mer om bakgrunnen for dette på ssb.no: Endringer i sykefraværsstatistikken. SSB har en begrenset publisering på sine nettsider: sykefraværstall for 1. og 2. kvartal 2015.

Fra 2021 er det gjennomført endringer i beregningsmetode for stillingsprosenter. Dette gir utslag i dagsverkene og sykefraværsdagsverkene, dermed også endring i sykefraværsprosenten. Alle kvartal fra 1. kvartal 2019 er oppdaterte med nye beregninger.

Legemeldt sykefravær 2021

Legemeldt sykefravær 2020.

Legemeldt sykefravær 2019. 

Legemeldt sykefravær 2018. 

Legemeldt sykefravær 2017.  

Legemeldt sykefravær 2016. (Obs. andel sykmeldte, ikke ordinær sykefraværsprosent)

Legemeldt sykefravær 2015 (obs andel sykmeldte, ikke ordinær sykefraværsprosent)

Legemeldt sykefravær 2014

Legemeldt sykefravær 2013
Legemeldt sykefravær 2012
Legemeldt sykefravær 2011
Legemeldt sykefravær 2010

Legemeldt sykefravær 2009
Legemeldt sykefravær 2008
Legemeldt sykefravær 2007
Legemeldt sykefravær 2006

 

Kvartalsrapporter for 2005 og tidligere årganger av fraværsstatistikken kan fås hos arbeidsgiverområdet i Finans Norge.