Enighet i tarifforhandlingene i finansnæringen

Publisert

Etter forhandlinger 20. og 21. april ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO. Det gis et generelt tillegg pr. 1. mai 2022 på kr. 13.000 pr. år. Det fremforhandlede forslaget er i tråd med frontfagets ramme.

– Ulike synspunkter knyttet til bl.a. profil på det økonomiske oppgjøret gjorde forhandlingene krevende. Det høye generelle tillegget må sees i sammenheng med prisutviklingen i samfunnet, og er noe vi kan leve med i dette oppgjøret siden det også er rom for lokal lønnsdannelse, noe vi vet er avgjørende for bedriftene. For Finans Norge var det spesielt viktig å stå imot en betydelig utvidelse av hvilke ansatte som omfattes av den kollektive lønnsdannelsen noe Finansforbundet krevde i forhandlingene, sier forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør i Finans Norge Runa Opdal Kerr.

Finans Norge er svært fornøyd med å ha fått på plass viktige presiseringer i tariffavtalens omfangsbestemmelse og opprettelsesmekanisme. Partene har også tatt viktige steg i å modernisere tariffavtalens bestemmelser om kompetanseutvikling. Vi ser også frem til å jobbe med Finansforbundet i et partssammensatt utvalg om opprettelse av en alternativ tariffavtale for arbeidsgivermedlemmer som ikke er finansforetak.

Finansforbundet organiserer ca. 20.000 ansatte innen bank og forsikring, mens LO organiserer ca. 1400 ansatte.

Svarfristen er satt til 6. mai 2022 kl. 12.00. Det anbefalte forslaget kan ikke iverksettes før svarfristen er utløpt.