Pålagt hjemmekontor

Publisert

Foto: BluePlanet/AdobeStock

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Det var budskapet da Regjeringen la frem nye restriksjoner for å få ned smitten, mandag 13. desember. Det innføres påbud om at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig, og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

For finansnæringen betyr det at kun de som er definert som samfunnskritisk av Finanstilsynet, det vil si «personell som understøtter kritiske leveranser, og som er kritiske for å opprettholde evnen til sikker formidling av kapital mellom aktører nasjonalt og til og fra utlandet, gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner på en sikker måte og evne til å beholde befolkningens tilgang til nødvendige betalingsmidler, herunder kontanter.»

Tiltaket vil gjelde fra onsdag 15. desember og i første omgang i  fire uker.

Arbeidshverdagen med korona

Hva må du som arbeidsgiver tenke på? Finans Norge har utarbeidet en veileder for praktisering av arbeidshverdagen under koronapandemien og spørsmål og svar.   

Illustrasjonsbilde med kontorlandskap og tomme pulter