Ny tariffavtale mellom Finans Norge og Nito godkjent

Publisert

Et anbefalt forslag til tariffavtale mellom Finans Norge og NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er nå godkjent av partene. Avtalen er tilnærmet identisk med Tekna-avtalen som ble godkjent 29. oktober 2021.

– Det er naturlig og nærliggende å formalisere samarbeidet også med NITO, som i likhet med Tekna får stadig flere medlemmer i finansnæringen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Den nye NITO-avtalen kan gjøres gjeldende hos arbeidsgivermedlemmer etter krav fra NITO, så fremt bestemte vilkår for avtaleopprettelse er oppfylt.

Det ble avholdt webinar om Tekna-avtalen 9. november 2021 for arbeidsgivermedlemmene om innholdet i avtalen og praktisk gjennomføring. Ettersom Nito-avtalen er tilnærmet identisk, vil dette webinaret, som er lagt ut på Finans Norges medlemssider, være av relevans også for NITO-avtalen.

Webinaret om Tekna-avtalen (bak arbeidsgivermedlem-innlogging).

Tariffavtalen mellom Finans Norge og Nito