NTNU-kurs i digital transformasjon for finans

Publisert

Foto: Funtap/AdobeStock

Finanssektoren har et stort behov for ny kompetanse som følge av ny teknologi, nye aktører, forbruksmønstre, reguleringer og dereguleringer, samt en fremvoksende fintech-sektor. Nettkurset vil øke deltakernes kompetanse innen ny teknologi, digital økonomi, samt nye organisasjonsformer og forretningsmodeller. Kurset er heldigitalt og gir 15 studiepoeng.

Studiet tilbys av NTNU i samarbeid med Finans Norge, Finansforbundet og SpareBank 1.

Innhold

Studiet består av to hoveddeler. Den første delen går nå i høst, med søknadsfrist 10. november. Den andre delen tilbys fra høsten 2022.

Alle kursene utvikles i samarbeid mellom professor Arne Krokan ved NTNU og ledere i Finans Norge og Finansforbundet. På den måten er deltakerne sikret at det faglige innholdet er i takt med det næringen selv ser behov for.

Høsten 2021:

Del 1 inneholder fire fagemner med eksamen på til sammen 7,5 studiepoeng. Studiet starter opp allerede i slutten av november og vil ha eksamen i andre kvartal 2022. Fagemnet er delt i fire mindre delkurs på 1,5 studiepoeng. I tillegg kommer hjemmeeksamen som går over tre uker og som kan tas i grupper på inntil tre personer, som også gir 1,5 studiepoeng. Alle delkursene er heldigitale og vil bli kombinert med live-webinarer, opplegg gjennom sosiale medier og podcaster.

Høsten 2022:

Fra høsten 2022 tilbyr vi del 2 av Digital transformasjon for finanssektoren. Tema er kunstig intelligens. Studentene får en grundig innføring i forskjellene mellom industriell- og digital økonomi, introduksjon til blokkjeder, bitcoin og kryptovaluta, og en mer helhetlig gjennomgang av forholdet mellom digital transformasjon og bærekraft. Denne delen gir totalt 7,5 studiepoeng.

Påmelding

Ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter kan søke plass gjennom NTNU: