Finansnæringens innspill til klimaministeren

Publisert

I et møte med Finans Norge understreket klima- og miljøminister Espen Barth Eide at finansnæringens rolle var et av hovedtemaene på klimatoppmøtet i Glasgow. Foto: KLD

Finansnæringen spiller en helt sentral rolle for å finne en løsning på den globale klimakrisen og sikre overgangen til lavutslippssamfunnet. Det var budskapet fra Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer da han møtte klima- og miljøminister Espen Barth Eide etter klimatoppmøtet i Glasgow.

Finansnæringen skal være en pådriver for en bærekraftig omstilling både som långiver, investor, forsikrer og rådgiver. Ved å tilby grønne produkter, stille miljø- og klimarelaterte krav og som god rådgiver bidrar finansnæringen til å skyve samfunnet i en mer bærekraftig retning.

– Norsk finansnæring har ledende kompetanse på bærekraft og klimarisiko, og er godt posisjonert for oppgaven, sa Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer i møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Klimaministeren understreket at finansnæringens rolle var et av hovedtemaene på klimatoppmøtet i Glasgow, og at samspillet mellom finans, myndigheter og næringsliv vil være en av nøkkelfaktorene for å muliggjøre en grønn omstilling.

Vekst i grønn finans

Veksten i grønne finansieringsprodukter har vært markant i løpet av de siste årene. I Norge er det notert grønne obligasjoner på Oslo Børs for nesten 100 mrd. kroner. Det nordiske markedet for grønne obligasjoner står for rundt 5 prosent av det globale markedet, noe som tilsier et stort volum i forhold til størrelsen på de nordiske landene.

– Det skjer så mye spennende innen finanssektoren i retning av bærekraft, grønn omstilling, sirkulære verdikjeder, netto null-mål, klimarisiko og til med naturrisiko at vi politikere må stå på for å henge med i svingene, sa Espen Barth Eide.

Norske banker har satt ambisiøse mål for å redusere utslipp i utlånsporteføljene, tilpasset klimamålene for 2030 og 2050. I tillegg har om lag 20 norske banker signert FN prinsipper for bærekraftig bankdrift. Forvaltere av pensjonskapital i Norge er blant de ledende miljøene internasjonalt på bærekraftige investeringer, og skadeforsikringsselskapene jobber intensivt med skadeforebygging som følge av klimaendringer, og sitter på verdifull informasjon om klimarelaterte skadehendelser.

– Det er naturlig at finansområdet er en av fire søyler i Glasgow. Det er privat finansiering som i stor grad skal drive det grønne skiftet, sa Kreutzer.

Klimatiltakene i finansnæringen

Bli bedre kjent med klimatiltakene i finansnæringen og se finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft på Finans Norges temaside for bærekraft.