Klimatiltak i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klimatiltak i finansnæringen

Foreldre med baby foran solcellepanel. Foto.
Klimaendringer og den risikoen disse representerer er en viktig sak for finansnæringen. Foto: anatoliy / adobe stock

Bli bedre kjent med noen av klimatiltakene som pågår i finansnæringen!

Veien til Paris – KLPs veikart mot netto null

KLP har lansert veikartet Veien til Paris, et rammeverk for hvordan KLP som finansinstitusjon kan bidra til å nå målene i Parisavtalen. Blant annet skal KLP øke klimavennlige investeringer med 6 milliarder nye kroner hvert år og påse at utslipp i porteføljen reduseres med 7 prosent hvert år fra 2019 til 2030.

Mitt klimaspor fra SpareBank1 alliansen

SpareBank1 alliansen har lansert løsningen Mitt klimaspor. I nettbanken og mobilbanken har nå privatkundene mulighet til å se hvor store klimagassutslipp de forårsaker, basert på hva de bruker penger på. Dette er en god hjelp for å se hvordan de kan leve mer bærekraftig og dermed redusere ditt klimaspor. Målet er også å dele aggregerte data om forbruk og utslipp med kommuner og fylker der lokalbankene våre holder til, for å hjelpe dem å engasjere innbyggerne sine i klimasaken.

DNB skal oppnå netto nullutslipp innen 2050

DNB lanserte i juni 2021 ny bærekraftstrategi (PDF) som skal gi netto nullutslipp i porteføljen innen 2050. DNB skal blant annet finansiere bærekraftige aktiviteter med 1 500 milliarder kroner frem mot 2030. I tillegg skal forvaltningskapitalen i bærekraftige fond økes til 100 milliarder kroner frem mot 2025.

If har forpliktet seg til Science Based Targets initiative

If har nylig forpliktet seg til Science Based Targets initiative, et initiativ der privat næringsliv må sette ambisiøse klimamål i tråd med den nyeste forskningen om hva som trengs for at verden skal oppnå Parisavtalen. I praksis betyr det mål om klimareduksjon i egen portefølje og en endring i hele næringskjeden skadesiden. If i Norden brukte 15 milliarder kroner på innkjøp for å reparere skader. Her vil det settes Science Based Targets ved å sette mål for utslippsreduksjon i hele leverandørkjeden, f.eks brukte bildeler og gjenbruk av bygningsmasse. I sommer implementerte If «sustainability in underwriting» (bærekraft i risikovurderingen). Alle industrikunder og på sikt også de fleste bedriftskunder blir vurdert i forhold til ESG og UN Global Compacts prinsipper. I verste fall vil If be kunder som ikke kan eller vil endre driften i tråd med Global Compact-prinsippene om å finne et nytt forsikringsselskap.

Storebrand med klimastrategi for alle sine investeringer

Storebrand har laget en egen klimastrategi for alle sine investeringer. Storebrand skal blant annet redusere karbonfotavtrykket innen med minst 32 prosent innen 2025 og investere 15 prosent av kapitalen i «løsninger» innen 2025. Det inkluderer aksjeinvesteringer i løsningsselskaper, grønne obligasjoner, sertifisert grønn eiendom og investeringer i grønn infrastruktur.