Bærekraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bærekraft

Selve kjernen i næringslivets samfunnsansvar dreier seg om å skape verdier og være lønnsom uten at dette går på bekostning av mennesker, etikk eller miljø.

En del av løsningen

På lik linje med andre næringer, har finansnæringen et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For finansnæringen handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer, forsikring og lån.

Finansnæringen skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp

Nå har også finansnæringen samlet seg bak et klimaveikart. Gjennom å gi lån til grønne prosjekter, bruke renta for å dreie utviklingen over til bærekraftige investeringer, plassere kundemidler i fremtidsrettede prosjekter og selskaper, samt prise forsikring...

Ola Elvestuen, Geir Olsen og Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer overrekker veikartet til statsråd Ola Elvestuen og statssekretær Geir Olsen onsdag 6. juni

Prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet

Finans Norge støtter finansinitiativet i FNs miljøprogram gjennom å tilslutte seg programmets prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet, PSI – Principles for Sustainable Insurance.