Bærekraft

Gå til hovedinnhold

Bærekraft

Bil på en bro som er i ferd med å bli oversvømt av høy vannføring fra en foss og elv. Foto.

Norge og verden står overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2050. Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet.

Klimaendringer og den risikoen disse representerer er en viktig sak for finansnæringen.

Gir også store muligheter

Omstillingen innebærer også store muligheter – for samfunn, næringsliv generelt og finansnæringen. Norsk finansnæring er godt posisjonert og motivert for å gripe disse mulighetene og kan være en pådriver og tilrettelegger for forutsigbar omstilling.

Veikart for grønn konkurransekraft

I juni 2018 la Finans Norge fram veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Dette veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.

Siste nyheter om bærekraft i finansnæringen