Et statsbudsjett for grønn omstilling og jobbskaping

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Et statsbudsjett for grønn omstilling og jobbskaping

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det lagt vekt på behovet for grønn omstilling og fremtidig verdiskaping i norsk økonomi. – Det er gledelig å se at regjeringen med dette budsjettet legger til rette for den nødvendige omstillingen i en mer bærekraftig retning, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Regjeringen satser videre på grønn vekst i neste års statsbudsjett, og prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Det er foreslått å styrke satsingen på Grønn plattform, og det gis økte rammer for Nysnø Klimainvesteringer. Regjeringen har også varslet at norsk næringsliv skal gis tilgang til EU-programmet InvestEU slik at bedrifter kan få tilgang til lån-, garanti- og egenkapitalordninger fra EU. Det er satt av 192 millioner kroner til norsk deltakse.

– EU har vedtatt en kraftfull mobilisering av kapital i en mer bærekraftig og digital retning. Norges deltakelse i InvestEU vil gi norsk næringsliv tilgang til et stort EU-program som er ment å utløse samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer i en nyskapende og bærekraftig retning, sier Kreutzer.

Behov for jobbskaping i privat sektor

For å legge til rette for gode vilkår for selskaper i oppstarts- og vekstfasen er det foreslått en ny skatteordning for ansatte og opsjonsordninger. Arbeidsgivere kan dermed tilby ansatte opsjoner som en del av den samlede lønnen for å fremme medeierskap og verdiskaping. Skattlegging vil først skje når aksjene realiseres, og da fullt ut som en aksjeinntekt.

Det er også positivt at regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten og fortsetter nedtrappingen av skatten på arbeidende kapital.

– Det er gledelig å se at regjeringen iverksetter tiltak som stimulerer til økt innovasjon og jobbskaping. Det er helt nødvendig at det skapes nye arbeidsplasser og bygges grønn konkurransekraft i tiden fremover, sier Kreutzer.

Et stødig budsjett på veien ut av krisen

Hovedlinjene i budsjettet synes å være i tråd med Finans Norges forventninger om en mer moderat bruk av oljepenger på vei ut av pandemien. Nå som aktiviteten i norsk økonomi har hentet seg inn igjen er det viktig at de ekstraordinære tiltakene fases ut på e...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Norsk økonomi har klart seg godt gjennom pandemien, og vi skal bygge videre på dette momentet i den omstillingen vi nå skal gjennom, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no