Nå skal pensjonsleverandør oppgis i a-meldingen

Publisert

Foto: ndabcreativity/Adobe Stock

Fra 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor med tjenestepensjonsavtale (OTP) oppgi opplysninger i a-meldingen om hvilken pensjonsleverandør man har inngått avtale med. Les mer om hva dette betyr for arbeidsgiver, leverandører av lønns- og personalsystemer og pensjonsleverandører.

Fra 1. januar 2021 har arbeidsgiver plikt til å rapportere hvilken pensjonsleverandør man har avtale med. Pensjonsleverandør skal oppgis fra og med innsending av a-melding for januar 2021.

Informasjon om pensjonsleverandør i a-meldingen vil blant annet brukes til å dele inntekts- og arbeidsforholdsopplysninger fra Skatteetaten og NAV, til den pensjonsleverandørleverandør som arbeidsgiver har avtale med.

Dette er en ny løsning for deling av opplysninger som har blitt prøvd ut i et begrenset omfang fra januar 2021.

Felles mål for første halvår 2022

Det er et mål at alle de store pensjonsleverandørene tilbyr den nye løsningen i løpet av første halvår 2022. Løsningen er et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV, SSB, Finans Norge og pensjonsbransjen.

Les mer om hva dette betyr for de ulike involverte partene:

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Det nye kravet til rapportering av pensjonsleverandør gjelder fra 1. januar og gir flere fordeler for arbeidsgiver. Les mer om hvordan du skal bruke a-meldingen riktig og om du er pliktig å ha en pensjonsordning.

Hva betyr dette for leverandører av lønns- og personalsystemer

Når lønns- og personalsystemer benyttes i a-meldingsrapporteringen er det viktig at leverandørene av disse systemene tilrettelegger og forenkler løsningen for dette formålet. Her finner dere mer informasjon om behovet, konkrete tips og oppfordringer.

Hva betyr dette for pensjonsleverandørene?

I den foreløpige planen kan pensjonsleverandørene begynne med registrering fra og med 1. juni, og fra 15. august gis det tilgang til testmiljø. Les mer om hvilke aktiviteter som må gjennomføres og hvor dere kan holde dere oppdatert om videre fremdrift.