Livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Livsforsikring og pensjon

17 spørsmål om tjenestepensjon

Hva kan jeg få i samlet pensjon? Har jeg rett til tjenestepensjon fra jobben? Dette er bare to av spørsmålene du får svar på her.

Informasjonsfilmer om pensjon

Furore film har produsert sju informasjonsfilmer om pensjon i samarbeid med bl.a. Finans Norge. Filmene ligger på YouTube og kan benyttes av alle som ønsker å informere om pensjon.

Offentlig tjenestepensjon

I offentlig sektor er alders-, uføre- og etterlattepensjon som hovedregel obligatorisk. De ansatte i offentlig sektor er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse, i livsforsikringsselskaper som leverer offentlige ordninger (DNB Livsforsikring, KLP, Oslo Pensjonsforsikring eller Storebrand Livsforsikring) eller i en pensjonskasse.

Pensjonskalkulatorer

Pensjonskalkulatorer for beregnet folketrygd i offentlig og privat tjenestepensjon.

Pensjonsordlisten

Definisjoner av faguttrykk som er viktige for å forstå pensjon. Engelske oversettelser er gjort i samarbeid med  den digitale ordboken Clue .

Register over forsikringssøkere og forsikrede - ROFF

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge administrerer registeret på vegne av medlemsbedriftene.