Livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold

Livsforsikring og pensjon

Pensjonsordlisten

Definisjoner av faguttrykk som er viktige for å forstå pensjon. Engelske oversettelser er gjort i samarbeid med  den digitale ordboken Clue .

Register over forsikringssøkere og forsikrede - ROFF

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge administrerer registeret på vegne av medlemsbedriftene.