Livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold

Livsforsikring og pensjon

Robuste planer skal sikre videre innføring av egen pensjonskonto

Pensjonsnæringen har vært godt forberedt på innføringen av egen pensjonskonto som trådte i kraft 1. januar 2021. Nå skal ny løsning for utveksling av pensjonsdata og robuste planer ut året sikre trygg flytting av 65 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis.

Kvinne i kontorlandskap. Foto.
Foto: dream@do / Adobe Stock

Nå skal pensjonsleverandør oppgis i a-meldingen

Fra 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor med tjenestepensjonsavtale (OTP) oppgi opplysninger i a-meldingen om hvilken pensjonsleverandør man har inngått avtale med. Les mer om hva dette betyr for arbeidsgiver, leverandører av lønns- og personalsystemer o...

Personer i kontorlandskap. Foto.
Foto: ndabcreativity/Adobe Stock

Temaside: Egen pensjonskonto

På denne temasiden om egen pensjonskonto kan forbrukere finne relevant informasjon, viktige datoer og ofte stilte spørsmål med svar. Ordningen med egen pensjonskonto trådte i kraft fra 1. januar 2021.

Pensjonist. Foto.

Velge pensjonsleverandør selv?

Med egen pensjonskonto vil dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles på egen pensjonskonto, med mindre du reserverer deg i Norsk Pensjon mot at pensjonsmidlene dine samles.

Pensjonist med pc. Foto.

Pensjonsordlisten

Definisjoner av faguttrykk som er viktige for å forstå pensjon. Engelske oversettelser er gjort i samarbeid med  den digitale ordboken Clue .

Register over forsikringssøkere og forsikrede - ROFF

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge administrerer registeret på vegne av medlemsbedriftene.