Lønnsoppgjøret i finans har startet

Lønnsoppgjøret i finans har startet

Tirsdag 4. mai startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og LO. – I år skal det kun forhandles om lønn og vårt mål er å komme til enighet med våre to forhandlingsmotparter i løpet av morgendagen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder Runa Opdal Kerr.

Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO og deler av forhandlingsdelegasjonene møtes fysisk på Thon Hotel Opera, mens resten deltar via Teams.

Det er satt av to hele dager til forhandlingene, tirsdag 4. mai og onsdag 5. mai.

– Vårt mål er å komme til enighet uten bistand, og innenfor frontfagsrammen, sier Finans Norges forhandlingsleder.

Bilde av forhandlingsdelegasjonen Finansforbundet og Finans Norge
Fra åpningen av forhandlingene med Finansforbundet, med Vigdis Mathisen som forhandlingsleder for Finansforbundet og Runa Opdal Kerr, forhandlingsleder for Finans Norge. Foto: Tor André Sunde, Finansforbundet
Bilde fra åpningen mellom LO og Finans Norge
Fra åpningen av forhandlingene med LO med Are Tomasgard som forhandlingsleder for LO og Runa Opdal Kerr, forhandlingsleder for Finans Norge. Foto: Thon Hotel Opera