EUs digitale agenda

Publisert

Direktør for strategi og internasjonale forhold i Finans Norge, Ellen Bramness Arvidsson. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

Finans Norge lanserer temaside med informasjon om EUs digitale agenda der vi gir lett tilgjengelig oversikt og mulighet til fordypning, og hvilken betydning dette vil ha for finansnæringen.

Digitaliseringen av den europeiske økonomien skjer også gjennom modernisering av rammebetingelser. Rammebetingelsene vurderes som EØS-relevante, og vil ha virkning for norske aktører. En del tiltak er generelle, men det er også forslag til regelverk som er spesifikke for finansnæringen.

Finans Norge vil synliggjøre disse tiltakene fortløpende gjennom temasiden EUs digitale agenda, og sørge for at du i størst grad er informert og forberedt på dem.

Den norske finansnæringen er langt framme i digitaliseringen, og Finans Norge er interessert i å høre reaksjoner på det arbeidet som pågår i EU, slik at vi kan spille inn erfaringer og bidra til at den framtidige lovgivningen blir hensiktsmessig for norsk næring.

Kvinne. Foto.