Webinar om tariffoppgjøret i finans

Publisert

Torsdag 6. mai arrangerer Finans Norge Teams-webinar for arbeidsgivermedlemmene om det nylig avsluttede tariffoppgjøret. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter får invitasjon

Vi inviterer til webinar i morgen 6. mai kl. 13.00 – 13.45 om resultatet av tarifforhandlingene i finans i 2021.

Partene kom til enighet i dag, men resultatet er imidlertid ikke endelig før vedtakelsesfsristen for de styrende organer hos partene går ut den 11. mai. Finans Norges arbeidsgivermedlemmer er derfor invitert til webinar der vi vil orientere om forhandlingene, resultatet og praktisk gjennomføring av dette.

Webinaret blir holdt av fagsjef Alexander A. Lange og advokatfullmektig Pål Viksmoen. Det vil bli tatt opptak for dem som ikke har anledning til å delta.

For arbeidsgivermedlemmer

Webinarene i møterekken "Arbeidslivet i finans" er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Neste Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans»

  • 19. mai kl. 10 – 11: Presentasjon av Kompetansesjekken 2021 
  • Juni - dato ikke fastsatt: Oppfølging av sykemeldte ansatte