Partene i finansnæringen er enige i årets tariffoppgjør

Publisert

Her signerer Finansforbundets forhandlingsleder Vigdis Mathisen og Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: Alexander Lange, Finans Norge

Etter forhandlinger 4. og 5. mai ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO. Det anbefalte forslaget på 1,7 % minimum kr. 7 700,- pr. 1. mai er i tråd med frontfaget.

– Ulike synspunkter knyttet til beregning og profil gjorde oppgjøret krevende. Finans Norge er derfor godt fornøyd med at dette ble løst ved forhandlingsbordet, sier forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Finans Norge forhandlet parallelt med Finansforbundet og LO og på grunn av koronarestriksjonene møttes deler av forhandlingsdelegasjonene fysisk, mens resten deltok via Teams.

Finansforbundet organiserer over halvparten av de ansatte innen bank og forsikring, mens LO organiserer nærmere fire prosent.

Vedtakelsesfrist

Vedtakelsesfristen er satt til 11. mai. Det anbefalte forslaget kan ikke iverksettes før vedtakelse.

Signering av protokoll med LO. Foto.
Her signerer Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr og LOs forhandlingsleder Are Tomasgard protokollen. Foto: Alexander Lange, Finans Norge

PROTOKOLLER